ศึกษาคู่มือของคุณ

V40 Cross Country
2015 Late

การ​เติม​น้ำมันเชื้อเพลิง

7 ผลลัพธ์

ถัง​น้ำมันเชื้อเพลิง - ปริมาตร

ปริมาตร​ถัง​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​ที่​รับรอง​สำหรับ​เครื่องยนต์​แต่​ละ​ชนิด​สามารถ​ดู​ได้​ในตาราง

ฝา​ปิด​ที่​เติม​น้ำมันเชื้อเพลิง - การ​เปิด​แบบ​แมนนวล

ใน​กรณี​ที่​ไม่​สามารถ​เปิด​ฝา​ปิด​ที่​เติม​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​จาก​ภายนอก ท่าน​สามารถ​เปิด​ฝา​ปิด​ที่​เติม​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​ใน​แบบ​แมน​นวลได้

video

การ​เติม​น้ำมันเชื้อเพลิง

ถัง​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​จะ​ติดตั้ง​ระบบ​ที่​เติม​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​แบบ​ไม่​มี​ฝาครอบ การ​เติม​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​สามารถ​ทำ​ได้ดังต่อไปนี้:

ฝา​ปิด​ที่​เติม​น้ำมันเชื้อเพลิง - การเปิด/การปิด

การเปิด/การ​ปิด​ฝา​ปิด​ที่​เติม​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​สามารถ​ทำ​ได้ดังต่อไปนี้:

การ​สิ้นเปลือง​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​และ​การ​ปล่อยแก๊ส CO2

ความ​สิ้นเปลือง​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​และ​การปล่อย CO2 ที่​เพิ่มขึ้น​เป็น​ผล​มา​จาก​สาเหตุ​หลาย​สาเหตุด้วยกัน

การ​เติม​น้ำมัน​โดย​ใช้​ถัง​น้ำมันเชื้อเพลิง

เมื่อทำการ​เติมน้ำมัน จาก​ถัง​น้ำมัน​เชื้อเพลิง จะต้อง​ใช้​กรวย​ที่​อยู่​ใต้​ประตู​ที่​พื้น​ใน​บริเวณ​ห้อง​เก็บสัมภาระ