การ​เติม​น้ำมันเชื้อเพลิง

ฝา​ปิด​ที่​เติม​น้ำมันเชื้อเพลิง - การ​เปิด​แบบ​แมนนวล

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ใน​กรณี​ที่​ไม่​สามารถ​เปิด​ฝา​ปิด​ที่​เติม​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​จาก​ภายนอก ท่าน​สามารถ​เปิด​ฝา​ปิด​ที่​เติม​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​ใน​แบบ​แมน​นวลได้

เปิด/ถอด​ฝา​ด้านข้าง​ใน​ห้อง​เก็บสัมภาระ (ด้าน​เดียวกับ​ฝา​ถัง​น้ำมันเชื้อเพลิง)

ดึง​สาย​กลับไป​ทางด้านหลัง​ตรงๆ อย่างระมัดระวัง ในขณะ​นี้ จะ​สามารถ​เปิด​ฝา​ปิด​จาก​ภายนอก​ได้แล้ว

สำคัญ

ดึง​สายไฟ​เบาๆ ต้อง​ใช้​แรง​เล็กน้อย​ใน​การ​ปลดล็​อกกล่อง


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่