การ​เติม​น้ำมันเชื้อเพลิง

การล็อก/การปลดล็อก - ฝา​ปิด​ที่​เติม​น้ำมันเชื้อเพลิง

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

สามารถ​ปลด​ล็อค​ฝา​ปิด​ช่อง​เติม​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​ได้​โดย​การ​กด​ปุ่ม​สำหรับ​การ​ปลดล็อค () ที่ กุญแจ​รีโมตคอนโทรล

ฝา​ปิด​ช่อง​เติม​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​จะ​ยังคง​ปลด​ล็อค​อยู่​จนกว่า​จะ​ทำ​การ​ล็อค​รถ​โดย​ใช้​ปุ่ม​สำหรับ​การล็อค () ที่​กุญแจ​รีโมตคอนโทรล ถ้า​ล็อค​รถ​ในขณะ​ที่​กำลัง​ขับ​ขี่​อยู่ หรือ​ล็อค​โดย​ใช้​ปุ่ม​ภายใน​รถ ฝา​ปิด​ช่อง​เติม​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​จะ​ยังคง​ปลด​ล็อคอยู่

ตรรกะ​การ​ทำงาน​ของ​ตัว​ล็อค​ฝา​ปิด​ที่​เติม​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​จะ​เป็นไป​ตาม​การล็อค/การ​ปลด​ล็อค​ของ​ระบบ​การ​ทำงาน​แบบ​ไม่​ใช้​กุญแจ​และ​ระบบ​เซ็นทรัล​ล็อคด้วย


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่