การ​เติม​น้ำมันเชื้อเพลิง

ถัง​น้ำมันเชื้อเพลิง - ปริมาตร

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ปริมาตร​ถัง​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​ที่​รับรอง​สำหรับ​เครื่องยนต์​แต่​ละ​ชนิด​สามารถ​ดู​ได้​ในตาราง

V40CC V40 CROSS COUNTRY

เครื่องยนต์

ความจุ (ลิตร)

เกรด​ที่กำหนด

T4 (B4164T)

T4 (B5204T8)

T5 (B5204T9)

ประมาณ 62

น้ำมันเชื้อเพลิง - เบนซิน

T4 AWD (B5204T8)

T5 AWD (B5204T9)

T5 AWD (B5254T12)

T5 AWD (B4204T11)

ประมาณ 57

D2 (D4162T)

ประมาณ 52

น้ำมันเชื้อเพลิง - ดีเซล

D3 (D5204T6)

ประมาณ 60

D4 (D4204T14)

ประมาณ 62


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่