ศึกษาคู่มือของคุณ

V40 Cross Country
2015 Late

9 ผลลัพธ์

ขับ​ขี่​โดย​มี​รถพ่วง ใน​สภาพ​ภูมิ​ประเทศ​ที่​เป็น​เนิน​เขา​และ​อากาศ​ร้อน มี​ความ​เสี่ยง​ต่อ​การ​เกิด​ความ​ร้อนจัด