การ​ขับ​ขี่​โดย​มี​รถพ่วง

ระบบ​ช่วย​ควบคุม​เสถียรภาพ​รถพ่วง - TSA

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ฟังก์ชัน​การ​ช่วย​รักษา​เสถียรภาพ​ของ​รถพ่วง TSA(Trailer Stability Assist) ได้รับ​การ​ออกแบบ​ให้​รักษา​เสถียรภาพ​ของ​รถ​และ​รถ​พ่วง​เมื่อ​เริ่ม​เกิด​อาการ​ปัดส่าย

TSA- ฟังก์ชัน​นี้​รวมอยู่ใน ระบบ​ควบคุมเสถียรภาพESC(Electronic Stability Control) - ระบบ​ควบคุม​เสถียรภาพ​แบบอิเล็กทรอนิกส์

การทำงาน

อาการ​ปัด​ส่าย​สามารถ​เกิด​ขึ้นกับรถ/รถ​พ่วง​ได้เสมอ ตามปกติ​แล้ว อาการ​ปัด​ส่าย​จะ​เกิดขึ้น​เฉพาะ​เมื่อ​ขับ​รถ​ด้วย​ความเร็ว​สูงเท่านั้น แต่​ก็​มี​ความ​เสี่ยง​ที่​จะ​เกิดขึ้น​ได้​เมื่อ​ขับ​ขี่​ด้วย​ความเร็ว​ต่ำเช่นกัน (70-90 กม./ชม.) หาก​รถ​พ่วง​บรรทุก​ของ​มาก​เกินไป​หรือ​จัดการ​กระจาย​น้ำหนัก​โหลด​ไม่​ดี เช่น ค่อน​ไป​ทางด้านหลัง​มากไป

ใน​กรณี​ที่​เกิด​อาการ​ปัด​ส่าย จะต้อง​มี​ปัจจัย​ที่​เป็น​ตัวกระตุ้น เช่น

  • รถ​มี​รถ​พ่วง​ที่​มี​ลม​ปะทะ​ด้านข้าง​อย่าง​แรง​และฉับพลัน
  • รถ​มี​รถ​พ่วง​ที่​ขับ​บน​พื้นผิว​ขรุขระ​หรือ​มี​หลุมบ่อ
  • การ​หมุน​พวงมาลัย​อย่างรวดเร็ว

การ​ใช้งาน

หาก​เริ่ม​มี​อาการ​ปัด​ส่าย อาจ​ยาก​ที่​จะ​ควบคุม​หรือ​ระงับ​ไม่ให้​อาการ​นี้​เกิดขึ้น​ได้ ทำ​ให้​บังคับรถ/รถ​พ่วง​ได้​ยาก และ​มี​ความ​เสี่ยง​ที่​ท่าน​อาจจะ​เข้า​ผิด​เลน​หรือ​หลุด​ออก​จาก​เลนได้

ฟังก์ชัน​การ​ช่วย​รักษา​เสถียรภาพ​ของ​รถ​พ่วง​จะ​ตรวจสอบ​การ​เคลื่อนที่​ของ​รถ​อย่าง​ต่อเนื่อง โดยเฉพาะ​อย่าง​ยิ่ง​การ​เคลื่อนที่​ไป​ทางด้านข้าง หาก​ตรวจ​พบว่า​มี​การ​ปัด​ส่าย ล้อ​หน้า​แต่​ละ​ล้อ​จะ​เบรก ช่วย​ทำ​ให้​ควบคุม​การ​ทรง​ตัว​ของรถ/รถ​พ่วงได้ การ​เบรก​นี้​จะ​เกิดขึ้น​บ่อยครั้ง​พอที่จะ​ช่วย​ให้​คนขับ​สามารถ​ควบคุม​รถ​ได้​อีกครั้ง

หาก​การ​ปัด​ส่าย​ไม่​หายไป​ใน​ครั้ง​แรก ระบบ TSA จะ​ถูก​กระตุ้น รถ/รถ​พ่วง​จะ​ถูก​เบรก​ด้วย​ล้อ​ทุก​ล้อ และ​กำลัง​เครื่องยนต์​จะ​ถูกลดลง หลังจาก​ที่​การ​ปัด​ส่าย​ถูก​ควบคุม​อย่าง​ต่อเนื่อง และรถ/รถ​พ่วง​มี​เสถียรภาพ​อีก​ครั้ง​หนึ่ง​แล้ว ระบบ TSA จะ​หยุด​ทำ​การ​ควบคุม คนขับ​จะ​ควบคุม​รถ​ได้​อย่าง​เต็มที่​อีกครั้ง สำหรับ​ข้อมูล​เพิ่มเติม ดูที่ ระบบ​ควบคุม​เสถียรภาพ​แบบอิเล็กทรอนิกส์ (ESC) - ทั่วไป

เบ็ดเตล็ด

ระบบ TSA สามารถ​ทำงาน​ได้​ภายใน​ช่วงความเร็ว 65-160 กม./ชม.

บันทึก

ฟังก์ชัน TSA จะ​ปิด​ทำงาน​เมื่อ​คนขับ​เลือกโหมด Sport ดูที่ ระบบ​ควบคุม​เสถียรภาพ​แบบอิเล็กทรอนิกส์ (ESC) - ทั่วไป

TSA อาจ​ล้มเหลว​ใน​การ​กระตุ้น​เมื่อ​คนขับ​หมุน​พวงมาลัย​อย่าง​รุนแรง​ใน​การ​พยายาม​แก้ไข​อาการ​ปัด​ส่าย​ของ​รถ เนื่องจาก​ใน​สถานการณ์​เช่นนี้ ระบบ TSA จะ​ไม่​สามารถ​กำหนด​ได้​ว่า​สาเหตุ​ที่​ทำ​ให้​เกิด​การ​ปัด​ส่าย​มา​จาก​คนขับ​หรือ​รถพ่วง

สัญลักษณ์ ESC(Electronic Stability Control) - ระบบ​ควบคุม​เสถียรภาพ​แบบอิเล็กทรอนิกส์ ใน​แผง​หน้าปัด​ควบคุม​จะ​กะพริบ​เมื่อระบบ TSA กำลัง​ทำงานอยู่


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่