ศึกษาคู่มือของคุณ

V40 Cross Country
2015 Late

คำแนะนำ​ใน​ระหว่าง​การ​ขับขี่

7 ผลลัพธ์

ก่อน​การ​เดินทางไกล

ก่อนที่​จะ​เริ่ม​การ​เดินทาง ควร​ตรวจเช็ค​สิ่ง​ต่อไปนี้​ก่อนเสมอ:

การ​ร้อนจัด

ภายใต้​เงื่อนไข​พิเศษ ตัวอย่างเช่น เมื่อ​ขับ​ขี่​ใน​สภาพ​ภูมิ​ประเทศ​ที่​เป็น​เนิน​เขา​หรือ​อากาศ​ร้อน เครื่องยนต์​และ​ระบบ​ขับเคลื่อน​อาจ​เสี่ยง​ต่อ​การ​เกิด​ความ​ร้อน​จัด โดยเฉพาะ​อย่าง​ยิ่ง​เมื่อ​บรรทุก​สัมภาระมาก

การ​ขับ​ขี่​ใน​ฤดูหนาว

สำหรับ​การ​ขับ​ขี่​ใน​ฤดู​หนาว สิ่ง​ที่​สำคัญ​ก็​คือ​จะต้อง​ทำ​การ​ตรวจสอบ​อย่าง​ใด​อย่าง​หนึ่ง เพื่อให้​แน่ใจ​ว่า​สามารถ​ขับ​ขี่​รถยนต์​ได้​อย่างปลอดภัย

การ​ขับ​ขี่​โดย​เปิด​ประตูท้าย

เมื่อ​ขับ​ขี่​โดย​เปิด​ประตู​ท้าย​ทิ้ง​ไว้ ไอ​เสีย​ที่​เป็น​พิษ​อาจ​ถูก​ดูด​เข้า​ไป​ภายใน​รถ​ผ่าน​ทาง​ห้อง​เก็บ​สัมภาระได้

การ​ขับ​ลุยน้ำ

การ​ขับ​ลุย​น้ำ​หมายถึง​กรณี​ที่​ขับ​ขี่​รถยนต์​บน​ถนน​ที่​มี​น้ำ​ขังอยู่ การ​ขับ​ลุย​น้ำ​จะต้อง​ทำ​อย่าง​ระมัดระวัง​อย่างยิ่ง

การ​ขับ​ขี่​แบบ​ประหยัดพลังงาน

การ​ขับ​ขี่​อย่าง​ประหยัด​หมายถึง​การ​ขับ​รถ​อย่าง​นุ่มนวล​โดย​มี​การ​คาดการณ์​ล่วงหน้า​และ​การ​ปรับ​รูปแบบ​การ​ขับ​ขี่​และ​ความเร็ว​ให้​เหมาะสม​กับ​สถานการณ์​ในขณะนั้น