กระปุกเกียร์

ตัว​แสดง​การ​เปลี่ยนเกียร์*

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ตัว​แสดง​การ​เปลี่ยน​เกียร์​จะแจ้ง​ให้​คนขับ​ทราบ​เมื่อ​ถึง​เวลา​ที่​เหมาะสม​ใน​การ​เปลี่ยน​เกียร์​ไป​ยัง​เกียร์​ที่​สูง​กว่า​หรือ​ต่ำ​กว่า เพื่อให้​ความ​สิ้นเปลือง​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​ต่ำ​ที่สุด​เท่าที่​จะ​เป็นไปได้

ประเด็น​ที่​สำคัญ​อีก​ประการ​หนึ่ง​ของ​การ​ขับ​ขี่​ที่​คำนึงถึง​สภาพแวดล้อม​คือ การ​ใช้​เกียร์​ที่​เหมาะสม​และ​การ​เปลี่ยน​เกียร์ช้าๆ

ใน​บาง​รุ่น​จะ​มี​ไฟ​แสดง​เพื่อ​ช่วยเหลือคนขับ - GSI (Gear Shift Indicator) - ซึ่ง​จะแจ้ง​ให้​คนขับ​ทราบ​ว่า​เมื่อใด​ที่​เป็น​ช่วง​ที่​เหมาะสม​ใน​การ​เพิ่ม​เกียร์​หรือ​ลด​เกียร์ เพื่อให้​ความ​สิ้นเปลือง​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​ต่ำ​ที่สุด​เท่าที่​จะ​สามารถ​ทำได้ อย่างไร​ก็​ตาม การ​พิจารณา​ลักษณะ​ต่างๆ เช่น สมรรถนะ​และ​การ​ทำงาน​ที่​ไม่​มี​การ​สั่นสะเทือน อาจ​สามารถ​ทำ​การ​เปลี่ยน​เกียร์​ที่​ความเร็ว​รอบ​เครื่อง​สูงขึ้นได้

ชุด​เกียร์ธรรมดา

ตัวเแส​ดง​การ​เปลี่ยน​เกียร์​สำหรับ​ชุด​เกียร์ธรรมดา จะ​มี​เครื่องหมาย​ที่​ติด​สว่าง​ขึ้น​เพียง​ครั้ง​ละ​หนึ่ง​เครื่องหมาย​เท่านั้น โดย​จะ​ติด​สว่าง​ขึ้น​ที่​บริเวณ​ตรง​กลาง​ใน​ระหว่าง​การ​ขับ​ขี่​ปกติเท่านั้น

เมื่อ​มี​การ​แนะนำ​ให้​เพิ่มเกียร์/ลด​เกียร์ เกียร์​ที่​สูง​กว่า​จะ​ติด​สว่าง​ขึ้นที่ "+" หรือ​เกียร์​ที่​ต่ำ​กว่า​จะ​ติด​สว่าง​ขึ้นที่ "-" ดังที่​ทำ​เครื่องหมาย​เป็น​สี​แดง​ไว้​ในภาพประกอบ

ชุด​เกียร์อัตโนมัติ

แผง​หน้าปัด​แบบ​รวมแบบ "ดิจิตอล​" พร้อม​ตัวเแส​ดง​การ​เปลี่ยนเกียร์

หมายเลข​ที่​อยู่​ใน​กรอบ​จะ​แสดง​ตำแหน่ง​เกียร์ปัจจุบัน

สำหรับ​แผง​หน้าปัด​แบบ​รวมแบบ "อนาล็อก​" ตำแหน่ง​เกียร์​และ​ลูกศร​ตัว​แสดง​จะ​แสดง​ขึ้น​ที่​ตรง​กลาง​ของ​แผง​หน้าปัด​แบบรวม


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่