ศึกษาคู่มือของคุณ

V40 Cross Country
2015 Late

ระบบ Start/Stop

9 ผลลัพธ์

Start/Stop* - เครื่องยนต์​สตาร์ต​โดยอัตโนมัติ

ชุด​เครื่องยนต์​และ​ชุด​เกียร์​บาง​ชุด​จะ​มีฟังก์ชัน Start/Stop ซึ่ง​จะ​ทำงาน​ใน​สถานการณ์​อย่าง เช่น เมื่อ​จอด​อยู่​กับ​ที่​ใน​การจราจร​ที่​ติดขัด หรือ​เมื่อ​จอด​รอ​สัญญาณ​ไฟ​จราจร เป็นต้น ใน​บาง​กรณี เครื่องยนต์​ที่​ดับ​อัตโนมัติ​อาจ​สตาร์ต​ใหม่​โดย​ที่​คนขับ​ไม่​ต้อง​เป็น​ผู้​ตัดสินใจ​ว่า​ควร​จะ​เดินทางต่อไป

Start/Stop* - สัญลักษณ์​และข้อความ

ฟังก์ชัน Start/Stop สามารถ​แสดง​ข้อความ​ใน​แผง​หน้าปัด​แบบ​รวมได้

Start/Stop*

ชุด​เครื่องยนต์​พร้อม​ชุด​เกียร์​บาง​ชุด​จะ​ติดตั้งฟังก์ชัน Start/Stop ซึ่ง​จะ​ทำงาน​เมื่อ​อยู่​ใน​สภาพ​การจราจร​ที่​หยุด​นิ่ง​หรือ​หยุด​รอ​สัญญาณ​ไฟ โดย​เครื่องยนต์​จะ​ดับ​ลง​ชั่วคราว​และ​สตาร์ต​โดย​อัตโนมัติ​เมื่อ​พร้อม​ที่​จะ​เดินทางต่อไป

Start/Stop* - ชุด​เกียร์​ธรรมดา​หยุด​ทำงาน​โดย​ไม่​คาดไว้

ชุด​เครื่องยนต์​และ​ชุด​เกียร์​บาง​ชุด​จะ​มีฟังก์ชัน Start/Stop ซึ่ง​จะ​ทำงาน​ใน​สถานการณ์​อย่าง เช่น เมื่อ​จอด​อยู่​กับ​ที่​ใน​การจราจร​ที่​ติดขัด หรือ​เมื่อ​จอด​รอ​สัญญาณ​ไฟ​จราจร เป็นต้น ใน​กรณี​ที่​สตาร์ต​รถ​ไม่​สำเร็จ​และ​เครื่องยนต์​ดับ ให้​ปฏิบัติดังต่อไปนี้:

Start/Stop* - เครื่องยนต์​ไม่ดับ

ชุด​เครื่องยนต์​และ​ชุด​เกียร์​บาง​ชุด​จะ​มีฟังก์ชัน Start/Stop ซึ่ง​จะ​ทำงาน​ใน​สถานการณ์​อย่าง เช่น เมื่อ​จอด​อยู่​กับ​ที่​ใน​การจราจร​ที่​ติดขัด หรือ​เมื่อ​จอด​รอ​สัญญาณ​ไฟ​จราจร เป็นต้น ถึงแม้ว่าฟังก์ชัน Start/Stop จะ​ทำงาน​อยู่ แต่​เครื่องยนต์​อาจจะ​ไม่​หยุด​ทำงาน​โดย​อัตโนมัติ​ทุกครั้ง

Start/Stop* - เครื่องยนต์​ไม่​สตาร์ต​โดยอัตโนมัติ

ชุด​เครื่องยนต์​และ​ชุด​เกียร์​บาง​ชุด​จะ​มีฟังก์ชัน Start/Stop ซึ่ง​จะ​ทำงาน​ใน​สถานการณ์​อย่าง เช่น เมื่อ​จอด​อยู่​กับ​ที่​ใน​การจราจร​ที่​ติดขัด หรือ​เมื่อ​จอด​รอ​สัญญาณ​ไฟ​จราจร เป็นต้น เครื่องยนต์​อาจ​ไม่​สตาร์ต​โดย​อัตโนมัติ​หลังจาก​ที่​มี​การ​ดับ​เครื่องยนต์​โดยอัตโนมัติ

Start/Stop* - ฟังก์ชัน​และ​การ​ใช้งาน

ชุด​เครื่องยนต์​และ​ชุด​เกียร์​บาง​ชุด​จะ​มี​ฟังก์ชัน​การ​สตาร์ต​และ​ดับ​เครื่องยนต์​อัตโนมัติ ซึ่ง​จะ​ทำงาน​ใน​สถานการณ์​อย่างเช่น เมื่อ​จอด​อยู่​กับ​ที่​ใน​การจราจร​ที่​หนาแน่น หรือ​เมื่อ​จอด​รอ​สัญญาณ​ไฟ​จราจร เป็นต้น Start/Stop จะ​ทำงาน​โดยอัตโมัติ​เมื่อ​ท่าน​สตาร์ต​รถ​ด้วยกุญแจ

ECO*

ECO * โดย​ขึ้นอยู่​กับ​ลักษณะ​การ​ขับ​ขี่​ของคนขับ ฟังก์ชัน​นี้​จะ​เป็น​ทางเลือก​สำหรับ​การ​ขับ​ขี่​ที่​เป็น​มิตร​ต่อ​สิ่งแวดล้อม​มากขึ้น