ศึกษาคู่มือของคุณ

V40 Cross Country
2015 Late

เข็ม​ขัดนิรภัย

6 ผลลัพธ์

ชุด​ดึง​เข็ม​ขัด​นิรภัยกลับ

เข็ม​ขัด​นิรภัย​ที่นั่ง ด้านคนขับ​, ที่​นั่ง​ด้าน​ผู้โดยสาร และ​ที่​นั่ง​ด้านหลัง​ด้าน​นอก​จะ​มี​ตัว​ดึง​เข็ม​ขัด​นิรภัย​กลับ​ติดตั้งอยู่ กลไก​ซึ่ง​อยู่​ใน​ชุด​ดึง​เข็ม​ขัด​นิรภัย​กลับ​จะ​ดึง​เข็ม​ขัด​ให้​ตึง​ใน​จังหวะ​ที่​มี​การ​ชน​อย่าง​รุนแรงพอ ทำ​ให้​เข็ม​ขัด​นิรภัย​กระชับ​ตัว​ผู้โดยสาร​ได้​อย่าง​มี​ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ระบบ​เตือน​เข็ม​ขัดนิรภัย

ผู้โดยสาร​ที่ไม่ได้คาด เข็ม​ขัด​นิรภัย​จะ​ได้รับ​การ​เตือน​ด้วย​สัญญาณเสียง​และ​ไฟ​เตือน​ให้​คาด​เข็ม​ขัดนิรภัย

ข้อมูล​ทั่วไป​เกี่ยวกับ​เข็ม​ขัดนิรภัย

การ​เบรก​อย่าง​รุนแรง​อาจ​ทำ​ให้​ได้รับ​ผล​ตามมา​ที่​ร้ายแรง​ได้ หาก​ไม่​ใช้​เข็ม​ขัด​รัดนิรภัย ตรวจสอบ​ให้​แน่ใจ​ว่า​ผู้โดยสาร​ทุก​คน​คาด​เข็ม​ขัด​นิรภัย​ใน​ระหว่าง​การเดินทาง