เข็ม​ขัดนิรภัย

ชุด​ดึง​เข็ม​ขัด​นิรภัยกลับ

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

เข็ม​ขัด​นิรภัย​ที่นั่ง ด้านคนขับ​, ที่​นั่ง​ด้าน​ผู้โดยสาร และ​ที่​นั่ง​ด้านหลัง​ด้าน​นอก​จะ​มี​ตัว​ดึง​เข็ม​ขัด​นิรภัย​กลับ​ติดตั้งอยู่ กลไก​ซึ่ง​อยู่​ใน​ชุด​ดึง​เข็ม​ขัด​นิรภัย​กลับ​จะ​ดึง​เข็ม​ขัด​ให้​ตึง​ใน​จังหวะ​ที่​มี​การ​ชน​อย่าง​รุนแรงพอ ทำ​ให้​เข็ม​ขัด​นิรภัย​กระชับ​ตัว​ผู้โดยสาร​ได้​อย่าง​มี​ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

คำเตือน

ห้าม​เสียบ​หัว​เข็ม​ขัด​นิรภัย​จาก​ด้าน​ผู้โดยสาร​ใน​ตัวล็​อก​ด้านคนขับ ให้​เสียบ​หัว​เข็ม​ขัด​นิรภัย​ใน​ตัวล็​อก​ด้าน​ที่​ถูกต้องเสมอ ห้าม​ทำ​ให้​เข็ม​ขัด​นิรภัย​ชำรุด และ​ห้าม​เสียบ​สิ่ง​แปลกปลอม​ใน​ตัวล็​อก​เข็มขัด เข็ม​ขัด​นิรภัย​และ​ตัวล็​อก​หัว​เข็ม​ขัด​อาจจะ​ไม่​ทำงาน​อย่าง​ถูกต้อง​ใน​กรณี​ที่​มี​การชน ทำ​ให้​อาจ​ได้รับ​บาดเจ็บสาหัส


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่