เข็ม​ขัดนิรภัย

ระบบ​เตือน​เข็ม​ขัดนิรภัย

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ผู้โดยสาร​ที่ไม่ได้คาด เข็ม​ขัด​นิรภัย​จะ​ได้รับ​การ​เตือน​ด้วย​สัญญาณเสียง​และ​ไฟ​เตือน​ให้​คาด​เข็ม​ขัดนิรภัย

เสียง​เตือน​จะ​ขึ้นอยู่​กับ​ความเร็ว​และ​ใน​บาง​กรณี​จะ​ขึ้นอยู่​กับเวลา สัญลักษณ์​เตือน​จะ​แสดง​อยู่​ใน​คอนโซล​บริเวณ​หลังคา​และในแผง​หน้าปัด​แบบรวม

ระบบ​เตือน​เข็ม​ขัด​นิรภัย​ไม่​ครอบคลุม​ถึง​เบาะ​นั่ง​สำหรับ​เด็กต่างๆ

เบาะ​นั่งด้านหลัง

       

  ระบบ​เตือน​เข็ม​ขัด​นิรภัย​ใน​เบาะ​นั่ง​หลัง​มี​การ​ทำงาน​ย่อย​สอง​การทำงาน:

 • ให้​ข้อมูลเกี่ยวกับเข็ม​ขัดนิรภัยที่​ใช้​งาน​อยู่​ใน​ที่​นั่งหลัง ข้อความ​จะ​แสดง​ขึ้น​บน​แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม​เมื่อ​มี​การ​ใช้​งาน​เข็ม​ขัด​นิรภัย​ที่​นั่ง หรือ​เมื่อ​ประตู​ด้านหลัง​ด้าน​ใด​ด้าน​หนึ่ง​เปิดอยู่ ข้อความ​จะ​ได้รับ​การ​ยืนยัน​การ​รับทราบ​โดย​อัตโนมัติ​หลังจาก​ได้​ขับ​ขี่​เป็น​เวลาประมาณ 30 วินาที หรือ​หลังจากกดปุ่ม OK ที่​คัน​สวิตช์​ไฟแสดง ใน​กรณี​ที่​มี​ผู้โดยสาร​ปลด​เข็ม​ขัด​นิรภัย​ออก จะ​สามารถ​ยืนยัน​การ​รับทราบ​ข้อความ​ได้​โดย​การ​กดปุ่ม OK ที่​คัน​สวิตช์​ของ​ไฟ​แสดง​ใน​แบบ​แมน​นวล​เพียง​อย่าง​เดียวเท่านั้น
 • ให้​การ​เตือน​หาก​เข็ม​ขัด​นิรภัย​ด้านหลัง​เส้น​ใด​เส้น​หนึ่ง​ปลด​ออก​ใน​ระหว่าง​การเดินทาง การ​เตือน​นี้​จะ​อยู่​ใน​รูป​ของ​ข้อความ​บน​แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม พร้อม​ด้วยสัญญาณเสียง/สัญญาณไฟ การ​เตือน​จะ​สิ้นสุด​ลง​เมื่อ​คาด​เข็ม​ขัด​นิรภัย​ให้​แน่น​อีก​ครั้ง หรือ​สามารถ​รับรู้​ได้​ด้วย​ตนเอง​โดย​กดปุ่ม OK

จอ​แสดง​ข้อมูล​ของ​แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม​จะ​แสดง​ว่า​เข็ม​ขัด​นิรภัย​ที่​นั่ง​เส้น​ใด​ที่​ใช้​งานอยู่ ซึ่ง​ข้อมูล​นี้​จะ​แสดงผลตลอดเวลา


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่