ศึกษาคู่มือของคุณ

V40 Cross Country
2015 Late

ถุง​ลมนิรภัย

9 ผลลัพธ์

ถุง​ลม​นิรภัยด้านข้าง (SIPS)

เมื่อ​เกิด​การ​ชน​กระแทก​ด้านข้าง แรง​กระแทก​ส่วน​ใหญ่​จะถูก SIPS (Side Impact Protection System) กระจาย​ไป​ยังคาน​, เสา​, พื้น​, หลังคา และ​ชิ้นส่วน​โครงสร้าง​อื่นๆ ของตัวถัง ถุง​ลม​นิรภัย​ด้านข้าง​ต่างๆ บน​เบาะ​นั่ง​คนขับ​และ​เบาะ​นั่ง​ผู้โดยสาร​ด้านหน้า​จะ​ช่วย​ป้องกัน​ส่วน​หน้าอก​และ​ตะโพก และ​เป็น​ส่วน​สำคัญของ SIPS

ระบบ​ถุง​ลมนิรภัย

ใน​กรณี​ที่​เกิด​การ​ชน​ด้านหน้า ระบบ​ถุง​ลม​นิรภัย​จะ​ช่วย​ป้องกัน​บริเวณศีรษะ​, ใบหน้า และ​ทรวง​อก​ของ​คนขับ​และผู้โดยสาร

ถุง​ลม​นิรภัย​สำหรับ​คน​เดินถนน*

ถุง​ลม​นิรภัย​สำหรับ​คน​เดินถนน (Pedestrian Airbag) จะ​ช่วย​ในขณะ​ที่​เกิด​การ​ชน​ด้านหน้า​โดย​จะ​ลด​ความ​รุนแรง​ของ​การ​ชน​ระหว่าง​รถ​กับ​คน​เดินถนน