ศึกษาคู่มือของคุณ

V40 Cross Country
2015 Late

9 ผลลัพธ์

ถุง​ลม​นิรภัย​ด้านคนขับ

เพื่อ​เป็น​การ​เสริม​การ​ป้องกันโดยเข็ม​ขัดนิรภัยที่​ด้าน​คนขับ รถ​จะติดตั้งถุง​ลมนิรภัย ไว้​สองชุด

ถุง​ลม​นิรภัยด้านข้าง (SIPS)

เมื่อ​เกิด​การ​ชน​กระแทก​ด้านข้าง แรง​กระแทก​ส่วน​ใหญ่​จะถูก SIPS (Side Impact Protection System) กระจาย​ไป​ยังคาน​, เสา​, พื้น​, หลังคา และ​ชิ้นส่วน​โครงสร้าง​อื่นๆ ของตัวถัง ถุง​ลม​นิรภัย​ด้านข้าง​ต่างๆ บน​เบาะ​นั่ง​คนขับ​และ​เบาะ​นั่ง​ผู้โดยสาร​ด้านหน้า​จะ​ช่วย​ป้องกัน​ส่วน​หน้าอก​และ​ตะโพก และ​เป็น​ส่วน​สำคัญของ SIPS

ถุง​ลม​นิรภัย​สำหรับ​คน​เดินถนน* - การ​พับขึ้น

ถุง​ลม​นิรภัย​สำหรับ​คน​เดินถนน (Pedestrain Airbag) จะต้อง​พับ​ขึ้น​ก่อนที่​รถ​จะเคลื่อนที่

ถุง​ลม​นิรภัย​สำหรับผู้โดยสาร

เพื่อ​เป็น​การ​เสริม​การ​ป้องกันโดย เข็ม​ขัดนิรภัย ที่​ด้าน​ผู้โดยสาร รถยนต์​จะติดตั้ง ถุง​ลมนิรภัย

ระบบ​ถุง​ลมนิรภัย

ใน​กรณี​ที่​เกิด​การ​ชน​ด้านหน้า ระบบ​ถุง​ลม​นิรภัย​จะ​ช่วย​ป้องกัน​บริเวณศีรษะ​, ใบหน้า และ​ทรวง​อก​ของ​คนขับ​และผู้โดยสาร

ถุง​ลม​นิรภัย​สำหรับ​คน​เดินถนน* - การ​เคลื่อนย้ายรถยนต์

รถ​อาจ​เคลื่อนที่​ได้​ถ้า​ไม่ได้​ตั้ง​ค่า​ให้​อยู่ในโหมดปลอดภัย

ถุง​ลม​นิรภัย​สำหรับ​คน​เดินถนน*

ถุง​ลม​นิรภัย​สำหรับ​คน​เดินถนน (Pedestrian Airbag) จะ​ช่วย​ในขณะ​ที่​เกิด​การ​ชน​ด้านหน้า​โดย​จะ​ลด​ความ​รุนแรง​ของ​การ​ชน​ระหว่าง​รถ​กับ​คน​เดินถนน

ถุง​ลม​นิรภัย​สำหรับผู้โดยสาร - การ​เปิด​ใช้งาน/การ​ยกเลิก​การทำงาน*

ถ้า​รถยนต์​มีสวิตช์ PACOS (Passenger Airbag Cut Off Switch) ติดตั้ง​อยู่ ท่าน​สามารถ​ยกเลิก​การ​ทำงานของถุง​ลม​นิรภัย​สำหรับ​ผู้โดยสารด้านหน้า ได้

ถุง​ลม​นิรภัยด้านข้าง (SIPS) - ที่​นั่ง​สำหรับเด็ก/เบาะ​รอง​นั่งเสริม

การ​ปกป้อง​สำหรับ​เด็ก​ที่​นั่ง​อยู่​ใน​ที่​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​หรือ​บน​เบาะ​รอง​นั่ง​เสริม​จะ​ไม่​ลดลง​แต่​อย่าง​ใด​เมื่อใช้ถุง​ลม​นิรภัยด้านข้าง