ถุง​ลมนิรภัย

ถุง​ลม​นิรภัยด้านข้าง (SIPS)

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

เมื่อ​เกิด​การ​ชน​กระแทก​ด้านข้าง แรง​กระแทก​ส่วน​ใหญ่​จะถูก SIPS (Side Impact Protection System) กระจาย​ไป​ยังคาน​, เสา​, พื้น​, หลังคา และ​ชิ้นส่วน​โครงสร้าง​อื่นๆ ของตัวถัง ถุง​ลม​นิรภัย​ด้านข้าง​ต่างๆ บน​เบาะ​นั่ง​คนขับ​และ​เบาะ​นั่ง​ผู้โดยสาร​ด้านหน้า​จะ​ช่วย​ป้องกัน​ส่วน​หน้าอก​และ​ตะโพก และ​เป็น​ส่วน​สำคัญของ SIPS

ระบบ​ถุง​ลมนิรภัย SIPS ประกอบด้วย​ส่วนประกอบ​สำคัญ​สอง​ส่วน คือ ถุง​ลม​นิรภัย​ด้านข้าง​และ​เซ็นเซอร์ต่างๆ ถุง​ลม​นิรภัย​ด้านข้าง​จะ​ติดตั้ง​ไว้​ใน​พนัก​พิง​ของ​ที่​นั่งด้านหน้า

เมื่อ​เกิด​การ​ชน​อย่าง​รุนแรง​พอ เซ็นเซอร์​ต่างๆ จะ​ตอบสนอง และ​ถุง​ลมนิรภัย (ต่างๆ) จะ​พอง​ตัว​ด้วย​แก๊ส​ที่ร้อน ถุง​ลม​นิรภัย​จะ​พอง​ตัว​ระหว่าง​ผู้โดยสาร​และ​แผง​ประตู​เพื่อ​รองรับ​แรงกระแทก ถุง​ลม​นิรภัย​จะ​ยุบตัว​เมื่อ​ถูกอัด โดย​ปกติ​แล้ว​ถุง​ลม​นิรภัย​ด้านข้าง​จะ​พอง​ตัว​เฉพาะ​ด้าน​ที่​เกิด​การ​ชนเท่านั้น

เบาะ​นั่ง​คนขับ รถ​พวงมาลัยซ้าย

เบาะ​นั่ง​คนขับ รถ​พวงมาลัยซ้าย

เบาะ​นั่ง​ผู้โดยสาร​ด้านหน้า รถ​พวงมาลัยซ้าย

เบาะ​นั่ง​ผู้โดยสาร​ด้านหน้า รถ​พวงมาลัยซ้าย

คำเตือน

  • วอล​โว่​ขอ​แนะนำ​ให้​ทำ​การ​เปลี่ยน​ที่​ศูนย์บริการ​ของ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​การแต่งตั้ง การ​ทำงาน​กับ​ระบบ​ถุง​ลมนิรภัย SIPS ที่​ไม่​ถูกต้อง​อาจ​ทำ​ให้​เกิด​ความ​ผิดพลาด​ใน​การ​ทำงาน​และ​ส่งผล​ให้​เกิด​การ​บาดเจ็บ​ต่อ​ร่างกายได้
  • ห้าม​วาง​วัตถุ​ใดๆ ไว้​ระหว่าง​ด้าน​นอก​ของ​ที่​นั่ง​กับ​แผง​ประตู เนื่องจาก​บริเวณ​นี้​เป็น​บริเวณ​การ​ทำงาน​ของ​ถุง​ลมนิรภัย
  • วอล​โว่​ขอ​แนะนำ​ให้​ใช้​เฉพาะ​แผ่น​ปิด​ที่​นั่ง​รถยนต์​ที่​ได้รับ​อนุญาต​จาก​วอล​โว่เท่านั้น แผ่น​ปิด​ที่​นั่ง​อื่นๆ อาจ​กีด​ขวาง​การ​ทำงาน​ของ​ถุง​ลม​นิรภัยได้
  • ถุง​ลม​นิรภัย​ด้านข้าง​เป็น​ระบบ​ที่​ช่วย​เสริม​การ​ทำงาน​ของ​เข็ม​ขัดนิรภัย ต้อง​คาด​เข็ม​ขัด​นิรภัยเสมอ

สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่