ศึกษาคู่มือของคุณ

V40 Cross Country
2015 Late

8 ผลลัพธ์

ชุด​ซ่อม​รอย​รั่วฉุกเฉิน* - การ​ตรวจสอบซ้ำ

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

การ​ซ่อม​รอย​รั่วฉุกเฉิน ซึ่งใช้ชุด​ซ่อม​รอย​รั่วฉุกเฉิน* (TMK - Temporary Mobility Kit) ใน​การ​ซี​ลอุดรอย​รั่ว รวมถึง​การ​ตรวจสอบ​และ​ปรับ​ความ​ดัน​ลมยาง

ชุด​ซ่อม​รอย​รั่วฉุกเฉิน* - การทำงาน

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

การ​ซ่อม​รอย​รั่วฉุกเฉิน​, ชุด​ซ่อม​รอย​รั่วฉุกเฉิน* (TMK - Temporary Mobility Kit) ใช้​ใน​การ​ซี​ลอุดรอย​รั่ว รวมถึง​การ​ตรวจสอบ​และ​ปรับ​ความ​ดัน​ลมยาง

ชุด​อุด​ผนึก​ยาง​รั่ว​แบบฉุกเฉิน*

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ชุด​ซ่อม​รอย​รั่วฉุกเฉิน* (TMK - Temporary Mobility Kit) ใช้​ใน​การ​ซี​ลอุดรอย​รั่ว รวมถึง​การ​ตรวจสอบ​และ​ปรับ​ความ​ดัน​ลมยาง ความ​ดัน​ลม​ยาง​สำหรับ​ขนาด​ยาง​ที่​แนะนำ​ของ​รถ​จะ​มี​อยู่​ใน​คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของ​รถ​ฉบับพิมพ์

การ​ซ่อม​รอย​รั่วฉุกเฉิน* - นำ​อุปกรณ์​ต่างๆ กลับไป​เก็บ​ไว้​ที่เดิม

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

หลังจาก​ใช้​ชุด​ซ่อม​รอย​รั่ว​แล้ว จะต้อง​นำ​อุปกรณ์​ต่างๆ กลับไป​เก็บ​ไว้​ใน​แผง​โฟมเห​มือนเดิม

ชุด​ซ่อม​รอย​รั่วฉุกเฉิน* - ตำแหน่ง

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ชุด​ซ่อม​รอย​รั่วฉุกเฉิน (TMK - Temporary Mobility Kit) ใช้​ใน​การ​ซี​ลอุดรอย​รั่ว รวมถึง​การ​ตรวจสอบ​และ​ปรับ​ความ​ดัน​ลมยาง ความ​ดัน​ลม​ยาง​สำหรับ​ขนาด​ยาง​ที่​แนะนำ​ของ​รถ​จะ​มี​อยู่​ใน​คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของ​รถ​ฉบับพิมพ์

การ​เติม​ลม​ยาง​โดย​ใช้​ชุด​ซ่อม​รอย​รั่วฉุกเฉิน*

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ท่าน​สามารถ​เติม​ลม​ยาง​ชุด​เดิม​ของ​รถ​ได้​โดย​ใช้​เครื่อง​อัด​อากาศใน ชุด​ซ่อม​รอย​รั่วฉุกเฉิน

ชุด​ซ่อม​รอย​รั่วฉุกเฉิน* - สารซีล

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

กระปุก (ขวด) พร้อมด้วย ชุด​ซ่อม​รอย​รั่วฉุกเฉิน จะ​มี​สาร​ซี​ลซึ่ง​สามารถ​เปลี่ยนได้

ชุด​ซ่อม​รอย​รั่วฉุกเฉิน* - ภาพรวม

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ชุด​ซ่อม​รอย​รั่วฉุกเฉิน (TMK - Temporary Mobility Kit) ใช้​ใน​การ​ซี​ลอุดรอย​รั่ว รวมถึง​การ​ตรวจสอบ​และ​ปรับ​ความ​ดัน​ลมยาง ความ​ดัน​ลม​ยาง​สำหรับ​ขนาด​ยาง​ที่​แนะนำ​ของ​รถ​จะ​มี​อยู่​ใน​คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของ​รถ​ฉบับพิมพ์