ศึกษาคู่มือของคุณ

V40 Cross Country
2015 Late

ชุด​ซ่อม​รอย​รั่วฉุกเฉิน

8 ผลลัพธ์

ชุด​ซ่อม​รอย​รั่วฉุกเฉิน* - การ​ตรวจสอบซ้ำ

การ​ซ่อม​รอย​รั่วฉุกเฉิน ซึ่งใช้ชุด​ซ่อม​รอย​รั่วฉุกเฉิน* (TMK - Temporary Mobility Kit) ใน​การ​ซี​ลอุดรอย​รั่ว รวมถึง​การ​ตรวจสอบ​และ​ปรับ​ความ​ดัน​ลมยาง

ชุด​ซ่อม​รอย​รั่วฉุกเฉิน* - การทำงาน

การ​ซ่อม​รอย​รั่วฉุกเฉิน​, ชุด​ซ่อม​รอย​รั่วฉุกเฉิน* (TMK - Temporary Mobility Kit) ใช้​ใน​การ​ซี​ลอุดรอย​รั่ว รวมถึง​การ​ตรวจสอบ​และ​ปรับ​ความ​ดัน​ลมยาง

ชุด​อุด​ผนึก​ยาง​รั่ว​แบบฉุกเฉิน*

ชุด​ซ่อม​รอย​รั่วฉุกเฉิน* (TMK - Temporary Mobility Kit) ใช้​ใน​การ​ซี​ลอุดรอย​รั่ว รวมถึง​การ​ตรวจสอบ​และ​ปรับ​ความ​ดัน​ลมยาง ความ​ดัน​ลม​ยาง​สำหรับ​ขนาด​ยาง​ที่​แนะนำ​ของ​รถ​จะ​มี​อยู่​ใน​คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของ​รถ​ฉบับพิมพ์

การ​ซ่อม​รอย​รั่วฉุกเฉิน* - นำ​อุปกรณ์​ต่างๆ กลับไป​เก็บ​ไว้​ที่เดิม

หลังจาก​ใช้​ชุด​ซ่อม​รอย​รั่ว​แล้ว จะต้อง​นำ​อุปกรณ์​ต่างๆ กลับไป​เก็บ​ไว้​ใน​แผง​โฟมเห​มือนเดิม

ชุด​ซ่อม​รอย​รั่วฉุกเฉิน* - ตำแหน่ง

ชุด​ซ่อม​รอย​รั่วฉุกเฉิน (TMK - Temporary Mobility Kit) ใช้​ใน​การ​ซี​ลอุดรอย​รั่ว รวมถึง​การ​ตรวจสอบ​และ​ปรับ​ความ​ดัน​ลมยาง ความ​ดัน​ลม​ยาง​สำหรับ​ขนาด​ยาง​ที่​แนะนำ​ของ​รถ​จะ​มี​อยู่​ใน​คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของ​รถ​ฉบับพิมพ์

ชุด​ซ่อม​รอย​รั่วฉุกเฉิน* - ภาพรวม

ชุด​ซ่อม​รอย​รั่วฉุกเฉิน (TMK - Temporary Mobility Kit) ใช้​ใน​การ​ซี​ลอุดรอย​รั่ว รวมถึง​การ​ตรวจสอบ​และ​ปรับ​ความ​ดัน​ลมยาง ความ​ดัน​ลม​ยาง​สำหรับ​ขนาด​ยาง​ที่​แนะนำ​ของ​รถ​จะ​มี​อยู่​ใน​คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของ​รถ​ฉบับพิมพ์