ศึกษาคู่มือของคุณ

V40 Cross Country
2015 Late

การ​เปลี่ยนล้อ

5 ผลลัพธ์

ล้ออะไหล่*

ล้ออะไหล่ (แบบ​ใช้ชั่วคราว) ใช้​ใน​การ​เปลี่ยน​แทน​ล้อ​ปกติ​ที่​รั่ว​เพื่อ​ใช้​งาน​เป็น​การชั่วคราว

การ​เปลี่ยนล้อ - การ​ติดตั้ง​ล้ออะไหล่*

สิ่ง​ที่​สำคัญ​ก็​คือ จะต้อง​ดำเนินการ​ขั้นตอน​ต่างๆ ใน​การ​ติดตั้ง​ล้อ​อะไหล่​อย่างถูกต้อง

การ​เปลี่ยนล้อ - การ​ถอดล้อ

ล้อ​ของ​รถยนต์​สามารถ​เปลี่ยน​ได้ เช่น เปลี่ยนเป็นล้อ/ยาง​สำหรับ​ฤดู​หนาว เป็นต้น

แม่แรง

แม่​แรง​ใช้​สำหรับ​การ​ยก​รถยนต์​ขึ้น เช่น เมื่อ​ทำ​การ​เปลี่ยน​ยาง เป็นต้น

การ​เปลี่ยนล้อ - การ​นำ​ล้อ​อะไหล่ออกมา*

ล้ออะไหล่*รวมถึงแม่แรง* และ​ประแจ​ขันล้อ*เก็บ​อยู่​ใต้​พื้น​ใน​ห้อง​เก็บสัมภาระ