ล้อ​และยาง

ป้าย​เตือน​รูปสามเหลี่ยม

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ป้าย​เตือน​รูป​สามเหลี่ยม​ใช้​ใน​การ​เตือน​ผู้ใช้​ถนน​ราย​อื่น​ว่า​รถ​จอด​นิ่งอยู่

การ​เก็บ​และ​การพับ

ยก​ฝา​ปิด​ช่อง​พื้นขึ้น (หรือ​ดัน​ส่วน​หลัง​ของ​พื้น​ห้อง​เก็บ​สัมภาระ​ไป​ด้านหน้า​สำหรับ​รุ่น​ที่​ใช้​พื้น​แบบ​หลาย​ส่วน​ต่อ​กัน แล้ว​ยก​พื้น​ด้านล่างขึ้น) และ​นำ​ป้าย​เตือน​รูป​สามเหลี่ยมออกมา

หยิบ​ป้าย​เตือน​รูป​สามเหลี่ยม​ออก​จาก​กล่อง กาง​ออก​แล้ว​ประกบ​ปลาย​ทั้ง​สอง​ด้าน​เข้าด้วยกัน

กาง​ขา​ตั้ง​ของ​ป้าย​เตือน​รูป​สามเหลี่ยมออก

ปฏิบัติ​ตาม​ข้อบังคับ​ใน​การ​ใช้​ป้าย​เตือน​รูปสามเหลี่ยม วาง​ป้าย​เตือน​รูป​สามเหลี่ยม​ไว้​ใน​ตำแหน่ง​ที่​เหมาะสม​โดย​คำนึงถึง​สภาพการจราจร

ตรวจสอบ​ให้​แน่ใจ​ว่า​ป้าย​เตือน​รูป​สามเหลี่ยม​และ​กล่อง​ถูก​ยึด​ไว้​ใน​ห้อง​เก็บ​สัมภาระ​อย่าง​แน่น​หนา​หลังจาก​ใช้​งาน​เสร็จแล้ว


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่