ศึกษาคู่มือของคุณ

V40 Cross Country
2015 Late

การล็อก/การปลดล็อก

12 ผลลัพธ์

ไฟ​แสดงการล็อก

ไฟ LED ที่​บริเวณ​ใกล้​กับ​กระจก​หน้า​จะ​กะพริบ​เพื่อ​แสดง​ว่า​ได้ล็​อก​รถแล้ว

การล็​อก​ประตู​ใน​แบบ​แมนนวล

รถ​จะต้อง​สามารถล็​อก​ได้​ด้วย​มือ​ใน​บาง​สถานการณ์ เช่น ใน​กรณี​ที่​ระบบ​ไฟฟ้า​ไม่ทำงาน

ล็อก​ป้องกันเด็ก - การ​สั่งงาน​ด้วย​ระบบไฟฟ้า*

ล็อก​ป้องกัน​เด็ก​จะ​ป้องกัน​ไม่ให้​เด็ก​เปิด​ประตู​ด้าน​หลังจาก​ภายในรถ

ล็อกตาย*

การล็​อกตาย* หมายความ​ว่า กลไก​ของ​มือ​จับ​ประตู​ทุก​บาน​จะ​ถูก​ปลด​ออก ทำ​ให้​ไม่​สามารถ​เปิด​ประตู​จาก​ภายใน​รถได้

การล็อก/การปลดล็อก - จาก​ภายนอกรถ

การล็อก/การ​ปลดล็​อก​จาก​ภายนอก​รถ​สามารถ​ทำ​ได้​โดยใช้กุญแจ​รีโมตคอนโทรล กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​จะ​สามารถล็อก/ปลดล็​อก​ประตู​ทุกบาน​, ประตู​ท้าย และ​ฝา​ปิด​ที่​เติม​น้ำมันเชื้อเพลิง สามารถ​เลือก​ขั้นตอน​การ​ปลดล็​อก​ต่างๆ ได้

ล็อก​ป้องกันเด็ก - การ​สั่งงาน​แบบ​แมนนวล

ล็อก​ป้องกัน​เด็ก​จะ​ป้องกัน​ไม่ให้​เด็ก​เปิด​ประตู​ด้าน​หลังจาก​ภายในรถ ล็อก​ป้องกัน​เด็ก​ตั้งอยู่​ตรง​ขอบ​ด้านหลัง​ของ​ประตู​ด้านหลัง และ​สามารถ​เข้าถึง​ได้​เฉพาะ​เมื่อ​เปิดประตู

การล็อก/การปลดล็อก - ประตูท้าย

การเปิด​, ล็อก และ​ปลดล็​อก​ประตู​ท้าย​สามารถ​ทำ​ได้​หลาย​วิธีด้วยกัน

การล็อก/การปลดล็อก - ลิ้นชัก​เก็บของ

ลิ้นชัก​เก็บของ สามารถ​ทำการล็อก/ปลดล็​อก​ได้​โดย​ใช้​ดอก​กุญแจ​ที่​ซ่อน​อยู่​ใน​ตัว​กุญแจของกุญแจ​รีโมตคอนโทรล เท่านั้น

การล็อค/การ​ปลดล็อค - ไฟแสดง

เมื่อล็​อก​หรือ​ปลดล็​อก​รถ​โดยใช้กุญแจ​รีโมตคอนโทรล ไฟ​เลี้ยว​ต่างๆ จะ​ยืนยัน​ว่า การล็อก/การ​ปลดล็​อก​ทำงาน​อย่างถูกต้อง