การล็อก/การปลดล็อก

การล็อก/การปลดล็อก - จาก​ภายนอกรถ

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

การล็อก/การ​ปลดล็​อก​จาก​ภายนอก​รถ​สามารถ​ทำ​ได้​โดยใช้กุญแจ​รีโมตคอนโทรล กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​จะ​สามารถล็อก/ปลดล็​อก​ประตู​ทุกบาน​, ประตู​ท้าย และ​ฝา​ปิด​ที่​เติม​น้ำมันเชื้อเพลิง สามารถ​เลือก​ขั้นตอน​การ​ปลดล็​อก​ต่างๆ ได้

เพื่อ​กระตุ้น​การ​ทำงาน​ของ​การล็​อก​ตามลำดับ ประตู​ด้าน​คนขับ​ต้อง​ปิด​อยู่ หาก​ประตู​บาน​อื่น​หรือ​ประตู​ท้าย​เปิด​อยู่ ต้องล็​อก​ประตู​เหล่านี้​ก่อน และ​สัญญาณ​เตือน​จะ​ถูก​กระตุ้น​เฉพาะ​เมื่อ​ประตู​ต่างๆ ปิดอยู่ สำหรับ​รถ​ที่​ติดตั้ง​ระบบ​ล็อค​แบบ​ไม่​ใช้กุญแจ* ประตู​ทั้งหมด​และ​ประตู​ท้าย​จะต้อง​ปิด ดูที่ การ​ขับ​ขี่​แบบ​ไม่​ใช้กุญแจ - การล็อค และ การ​ขับ​ขี่​แบบ​ไม่​ใช้กุญแจ - การ​ปลดล็อค

บันทึก

ระมัดระวัง​ไม่ให้​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​ถูกล็​อก​อยู่​ภายในรถ

หาก​ไม่​สามารถล็อก/ปลดล็​อก​ได้​โดย​ใช้​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล เป็นไป​ได้​ว่า​แบตเตอรี่​อาจ​หมด​ไฟ ดังนั้น ให้ล็​อก​หรือ​ปลดล็​อก​ประตู​หน้า​ด้านซ้าย​โดยใช้ดอก​กุญแจ​ที่​ซ่อน​อยู่​ใน​ตัวกุญแจ

บันทึก

สัญญาณ​เตือน​จะ​ทำงาน​เมื่อ​ประตู​ถูก​เปิด​หลังจาก​ใช้​เขี้ยว​กุญแจล็​อก​ประตู สัญญาณ​เตือน​จะ​ปิด​เมื่อ​มี​การ​เสียบ​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​ใน​สวิตช์​กุญแจสตาร์ต

คำเตือน

สำหรับ​ข้อมูล​เพิ่มเติม โปรด​ดูที่ ล็อกตาย

การล็​อก​ซ้ำอัตโนมัติ

ถ้า​ไม่​มี​ประตู หรือ​ประตู​ท้าย​บาน​ใด​เปิด​ออก​ภายใน​สอง​นาที​หลังจาก​ปลดล็อก ล็อก​ทั้งหมด​จะล็​อก​ซ้ำ​อีก​ครั้ง​โดยอัตโนมัติ การ​ทำงาน​นี้​จะ​ช่วย​ป้องกัน​ใน​กรณี​ที่​ท่าน​ปลดล็​อก​รถ​โดย​ไม่ได้ตั้งใจ สำหรับ​รถ​ที่​มี​สัญญาณ​เตือน ดูที่ สัญญาณเตือน


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่