การล็อก/การปลดล็อก

การล็​อก​ประตู​ใน​แบบ​แมนนวล

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

รถ​จะต้อง​สามารถล็​อก​ได้​ด้วย​มือ​ใน​บาง​สถานการณ์ เช่น ใน​กรณี​ที่​ระบบ​ไฟฟ้า​ไม่ทำงาน

ประตู​หน้า​ด้านซ้าย​สามารถล็​อก​ได้​โดย​ใช้​แกน​กระบอก​ตัวล็อก และดอก​กุญแจ​ที่​ซ่อน​อยู่​ใน​ตัวกุญแจ ของ​กุญแจ​รีโมตคอนโทรล

ประตู​อื่นๆ จะ​ไม่​มี​กระบอก​ตัวล็อก แต่​จะ​มี​สวิตช์ล็​อก​อยู่​ที่​ขอบ​ของ​ประตู​แต่​ละ​บาน ซึ่ง​ต้อง​ใช้​ดอก​กุญแจ​ใน​การ​กด จากนั้น​ประตู​จะถูกล็อก/ปิด​กั้น​ด้วย​ระบบ​กลไก​เพื่อ​ป้องกัน​ไม่ให้​สามารถ​เปิด​จาก​ด้าน​นอกได้ แต่​ยังคง​สามารถ​เปิด​ประตู​ต่างๆ จาก​ภายในได้

การล็​อก​ประตู​ด้วยมือ อย่า​สับสนกับล็อก​นิรภัย​สำหรับเด็กล็อก​นิรภัย​สำหรับเด็ก

การล็​อก​ประตู​ด้วยมือ อย่า​สับสนกับล็อก​นิรภัย​สำหรับเด็ก

ดึงดอก​กุญแจ​ที่​ซ่อน​อยู่​ใน​ตัวกุญแจ ออก​จาก​กุญแจ​รีโมตคอนโทรล เสียบ​ดอก​กุญแจ​เข้า​ใน​ช่อง​สำหรับ​รี​เซ็ต​การล็อก และ​ดัน​กุญแจ​เข้า​ด้าน​ใน​จน​สุด ประมาณ 12 มม.

ประตู​สามารถ​เปิด​ได้​จาก​ทั้ง​ภายนอก​และภายใน
ประตู​จะ​ถูก​ปิด​กั้น​ไม่ให้​สามารถ​เปิด​จาก​ภายนอกได้ ใน​การ​กลับไปที่ตำแหน่ง A จะต้อง​ดึง​มือ​จับ​ประตู​ภายใน​รถ​เพื่อ​เปิดออก

นอกจากนี้ ยัง​สามารถ​ปลดล็​อก​ประตู​โดย​ใช้​ปุ่ม​ปลดล็​อกบนกุญแจ​รีโมตคอนโทรล หรือ​โดย​ใช้​ปุ่ม​เซ็นทรัลล็อก​ที่​ประตู​คนขับ​ได้​อีกด้วย

บันทึก

  • การ​รี​เซ็ต​ตัวล็​อก​ประตู​จะ​เป็น​การล็​อก​ประตู​บาน​ดังกล่าว​เพียง​อย่าง​เดียว ไม่ใช่ล็​อก​ประตู​ทุก​บาน​พร้อมกัน
  • ประตู​ด้านหลัง​ที่​ทำ​การล็​อก​แบบ​แมน​นวล​ที่มีล็อก​นิรภัย​สำหรับเด็กแบบ​สั่งงาน​แบบ​แมน​นวล​จะ​ไม่​สามารถ​เปิด​ออก​ได้​ไม่​ว่า​จาก​ด้าน​ใน​หรือ​จาก​ด้าน​นอก​รถ​ก็ตาม ประตู​ด้านหลัง​ที่​ถูก​ทำ​การล็​อก​ใน​ลักษณะ​นี้​จะ​สามารถ​ปลดล็​อก​ได้​ก็​ต่อเมื่อ​ใช้​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล หรือ​ปุ่ม​เซ็นทรัลล็อกเท่านั้น

สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่