ศึกษาคู่มือของคุณ

V40 Cross Country
2015 Late

กุญแจ​รีโมตคอนโทรล

11 ผลลัพธ์

กุญแจ​รีโมตคอนโทรล - กุญแจหาย

ถ้า​ท่านทำกุญแจ​รีโมตคอนโทรล ชุด​หนึ่ง​หาย ท่าน​สามารถ​สั่งซื้อ​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​ชุด​ใหม่​ได้​ที่​ศูนย์บริการ ซึ่ง​ขอ​แนะนำ​ให้​สั่ง​จาก​ศูนย์บริการของ Volvo ที่​ได้รับ​การรับรอง

กุญแจ​รีโมตคอนโทรล - ฟังก์ชัน​การทำงาน

กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​มี​ฟังก์ชั่น​ต่างๆ เช่น การล็อก และ​การ​ปลดล็​อกประตู

กุญแจ​รีโมตคอนโทรล/PCC - การ​เปลี่ยนแบตเตอรี่

อาจ​จำเป็นต้อง​เปลี่ยนแบตเตอรี่* ของ​กุญแจ​รีโมตคอนโทรล

กุญแจ​รีโมตคอนโทรล

หน้าที่​อย่าง​หนึ่ง​ของ​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​คือ ใช้​ใน​การล็อค/การ​ปลด​ล็อค และ​การ​สตาร์ตเครื่องยนต์

กุญแจ​รีโมตคอนโทรล - การ​กำหนดค่า​ส่วนบุคคล*

หน่วยความจำ​กุญแจใน กุญแจ​รีโมตคอนโทรล หมายความ​ว่า จะ​สามารถ​ปรับ​การ​ตั้ง​ค่า​บางอย่าง​ใน​รถยนต์​แยกกัน​สำหรับ​คนขับ​แต่​ละ​คนได้

ตำแหน่ง​สวิตช์กุญแจ - ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​ที่​ระดับต่างๆ

เพื่อให้​สามารถ​เปิด​ใช้​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​จำนวน​จำกัด​จำนวน​หนึ่ง​ได้​ในขณะ​ที่​เครื่องยนต์​ดับ​อยู่ ระบบ​ไฟฟ้า​ของ​รถ​จะ​สามารถ​ตั้ง​ค่าได้ 3 ตำแหน่ง นั่นคือ 0, I และ II โดย​ใช้​กับ​กุญแจ​รีโมตคอนโทรล ใน​คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของ​รถ​ฉบับ​นี้ จะ​อธิบาย​เกี่ยวกับ​ระดับ​ต่างๆ เหล่านี้​โดย​ใช้​คำว่า "ตำแหน่ง​สวิตช์กุญแจ"

กุญแจ​รีโมตคอนโทรล - ช่วง​ระยะ​การทำงาน

ระยะ​การ​ทำงาน​ของ​กุญแจ​รีโมตคอนโทรล (รุ่นพื้นฐาน) จะ​อยู่​ในช่วงประมาณ 20 เมตร​จากรถ

ชนิด​ที่รับรอง - ระบบ​กุญแจ​รีโมตคอนโทรล

การ​รับรอง​ชนิด​สำหรับ​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​สามารถ​ดู​ได้​ในตาราง

การล็อค/การ​ปลดล็อค - ไฟแสดง

เมื่อล็​อก​หรือ​ปลดล็​อก​รถ​โดยใช้กุญแจ​รีโมตคอนโทรล ไฟ​เลี้ยว​ต่างๆ จะ​ยืนยัน​ว่า การล็อก/การ​ปลดล็​อก​ทำงาน​อย่างถูกต้อง