กุญแจ​รีโมตคอนโทรล

กุญแจ​รีโมตคอนโทรล - ฟังก์ชัน​การทำงาน

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​มี​ฟังก์ชั่น​ต่างๆ เช่น การล็อก และ​การ​ปลดล็​อกประตู

การ​ทำงานต่างๆ

กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​รุ่นพื้นฐาน

กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​รุ่นพื้นฐาน

  การล็อค
  การปลดล็อก
  ไฟ​ส่อง​สว่าง​นำ​ทางเข้ารถ
  ประตูท้าย
  ระบบฉุกเฉิน
กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​แบบมี PCC (Personal Car Communicator)

กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​แบบมี PCC* (Personal Car Communicator)

  ปุ่มข้อมูล - ดูที่ กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​แบบมี PCC - ฟังก์ชัน​การ​ทำงานเฉพาะตัว สำหรับ​คำอธิบาย​เกี่ยวกับ​ฟังก์ชัน​การ​ทำงานนี้

ปุ่ม​การทำงาน

การล็อก – จะ​ทำ​การล็​อก​ประตู​ทุก​บาน​และ​ประตู​ท้าย​เมื่อ​เปิด​ใช้​งาน​เสียง​เตือน โปรด​ดูที่ การล็อก/การปลดล็อก - จาก​ภายนอกรถ

กดค้าง​ไว้​เพื่อ​ปิด​กระจก​ประตู​ทั้งหมด​พร้อมกัน สำหรับ​ข้อมูล​เพิ่มเติม ดูที่ การ​รับ​ลมเต็มที่

คำเตือน

ถ้า​ปิด​กระจก​โดย​ใช้​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล ให้​ตรวจสอบ​ว่า ไม่​มี​มือ​ของ​ผู้โดยสาร​คน​ใด​อยู่​ใน​แนว​ปิด​ประจก

การปลดล็อก – จะ​ทำ​การ​ปลดล็​อก​ประตู​ทุก​บาน​และ​ประตู​ท้าย​เมื่อ​ปิด​ใช้​งาน​เสียงเตือน

กดค้าง​ไว้​เพื่อ​เปิด​กระจก​ประตู​ทั้งหมด​พร้อมกัน สำหรับ​ข้อมูล​เพิ่มเติม ดูที่ การ​รับ​ลมเต็มที่

การ​ทำงาน​สามารถ​เปลี่ยน​จาก​การ​ปลด​ล็อค​ประตู​ทุก​บาน​พร้อม​กัน เป็น​การ​ปลด​ล็อค​เฉพาะ​ประตู​คนขับ​ด้วย​การ​กด​ปุ่ม​หนึ่ง​ครั้ง และ​การ​กด​ปุ่ม​อีก​หนึ่ง​ครั้ง​ภายใน​สิบ​วินาที จะ​เป็น​การ​ปลด​ล็อค​ประตู​ที่เหลือ

การ​เปลี่ยนแปลง​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​สามารถ​ทำ​ได้​ใน​ระบบเมนู MY CAR สำหรับ​คำอธิบาย​เกี่ยวกับ​ระบบ​เมนู ดูที่ MY CAR

ระยะเวลา​การ​ติด​สว่าง​ของ​ไฟ​อำนวย​ความ​สะดวก​ใน​การ​เข้ารถ – ใช้​เพื่อ​เปิด​ไฟ​ส่อง​สว่าง​ของ​รถ​จากระยะไกล

ประตูท้าย - จะ​ปลดล็​อก​และ​ยกเลิก​สัญญาณ​เตือน​เฉพาะ​สำหรับ​ประตู​ท้ายเท่านั้น

ฟังก์ชันฉุกเฉิน – ใช้​เพื่อ​ดึง​ความ​สนใจ​ใน​กรณี​ที่​เกิด​เหตุฉุกเฉิน

กด​ปุ่ม​ค้าง​ไว้​เป็น​เวลา​อย่าง​น้อย​สาม​วินาที หรือ​กด​สอง​ครั้ง​ภายใน​เวลา​สาม​วินาที​เพื่อ​เปิด​ไฟ​เลี้ยว​และแตร

ท่าน​สามารถ​ปิด​การ​ทำงาน​ได้​โดย​ใช้​ปุ่ม​เดียวกัน​นี้ หลังจาก​ที่​ระบบ​ทำงาน​เป็น​เวลา​อย่าง​น้อย​ห้า​วินาทีแล้ว มิฉะนั้น ฟังก์ชัน​นี้​จะ​ปิด​การ​ทำงาน​โดย​อัตโนมัติ​หลังจาก​เวลา​ผ่าน​ไป​ประมาณ​สามนาที


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่