ล็อก​และ​สัญญาณเตือน

การ​รับ​ลมเต็มที่

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ฟังก์ชัน​การ​รับ​ลม​เต็มที่​จะเปิด/ปิด​กระจก​ประตู​ทั้งหมด​พร้อม​กัน และ​สามารถ​ใช้​ใน​กรณี​อย่างเช่น เมื่อ​ต้องการ​ระบาย​อากาศ​ภายใน​รถ​อย่าง​รวดเร็ว​ใน​สภาพ​อากาศ​ร้อน เป็นต้น

ปุ่มเซ็นทรัลล็อก

ปุ่มเซ็นทรัลล็อก

การกด สัญลักษณ์ ใน​ปุ่ม​เซ็นทรัลล็อก​ค้าง​ไว้ จะเป็นการเปิดกระจก​ประตู​ทุก​บาน​ใน​เวลาเดียวกัน การ​กด​แบบ​เดียวกัน​นี้ที่ปุ่มดังกล่าว จะเป็น การปิดกระจก​ประตู​ทุก​บาน​ใน​เวลาเดียวกัน


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่