ศึกษาคู่มือของคุณ

V40 Cross Country
2015 Late

PCC - Personal Car Communicator (ตัว​สื่อสาร​กับ​รถยนต์ส่วนตัว)

2 ผลลัพธ์

กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​แบบมี PCC* - ช่วง​การทำงาน

ช่วง​การ​ทำงาน​ของ​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​แบบมี PCC (Personal Car Communicator) สำหรับ​การ​ปลด​ล็อค​ประตู​และ​ประตู​ท้าย​คือประมาณ 20 เมตร​จาก​รถ สำหรับ​ฟังก์ชัน​อื่นๆ นอกจากนี้​คือประมาณ 100 เมตร หาก​รถ​ไม่​สามารถ​ตรวจจับ​ได้​ว่า​มี​การ​กด​ปุ่ม ให้​ท่าน​เข้า​ไป​ใกล้​รถ​มากกว่า​เดิม​และ​ลอง​อีกครั้ง

video