ศึกษาคู่มือของคุณ

V40 Cross Country
2015 Late

แผง​หน้าปัด​แบบรวม

15 ผลลัพธ์

แผง​หน้าปัด​แบบรวม - ใบอนุญาต

ใบอนุญาต​คือ ข้อตกลง​สำหรับ​สิทธิ์​ใน​การ​ดำเนินการ​กิจกรรม​บางอย่าง หรือ​การ​ใช้​สิทธิ์​ที่​ได้รับ​มอบ​จาก​บุคคล​อื่น ตาม​ข้อกำหนด​และ​เงื่อนไข​ในข้อตกลง ข้อความ​ต่อไปนี้​คือ​ข้อตกลง​ของ​วอล​โว่​กับผู้ผลิต/ผู้พัฒนา และ​จะ​เป็นภาษาอังกฤษ

video

แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม​แบบดิจิตอล - ภาพรวม

จอแสดงผล​ข้อมูล​ของ​แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม​จะ​แสดง​ข้อมูล​เกี่ยวกับ​ฟังก์ชัน​บางอย่าง​ของ​รถ รวมถึง​ข้อความต่างๆ

การ​ไป​ยัง​ส่วน​ต่างๆ ของเมนู - แผง​หน้าปัด​แบบรวม

เมนู​ที่​แสดง​บน​จอ​แสดง​ข้อมูลในแผง​หน้าปัด​แบบรวม สามารถ​ควบคุม​ได้​โดย​ใช้​คัน​สวิตช์​ที่ด้านซ้าย เมนู​ที่​แสดง​ขึ้น​จะ​ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง​สวิตช์กุญแจ

นาฬิกา

นาฬิกา​จะ​แสดง​ขึ้น​ใน​แผง​หน้าปัด​แบบรวม

แผง​หน้าปัด​แบบรวม - ความหมาย​ของ​สัญลักษณ์เตือน

สัญลักษณ์​เตือน​จะแจ้ง​ให้​คนขับ​ทราบ​เกี่ยว​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​ที่​สำคัญ​ที่​กำลัง​ทำงาน​อยู่ หรือ​แจ้ง​ให้​ทราบ​ว่า​มี​ข้อผิดพลาดร้ายแรง/การ​ทำงาน​ล้มเหลวเกิดขึ้น

มาตร​วัด​การเดินทาง

จอ​แสดง​มาตร​วัด​ระยะ​เดินทาง​ต่อ​เที่ยว​จะ​แสดง​ขึ้น​ใน​แผง​หน้าปัด​แบบรวม

คำแนะนำ Eco & คำแนะนำ​เกี่ยวกับกำลังไฟฟ้า*

Eco guide และ Power guide เป็น​มาตร​วัด​สอง​ตัวบนแผง​หน้าปัด​แบบรวมซึ่ง​ช่วย​ให้​คนขับ​สามารถ​ขับ​ขี่​ได้​อย่าง​ประหยัดที่สุด รถยนต์​จะ​บันทึก​สถิติ​ของ​การ​เดินทาง​ที่​เกิดขึ้น และ​แสดง​ใน​รูป​ของ​กราฟ​แท่ง โปรด​ดูที่ คอมพิวเตอร์​การเดินทาง - สถิติ​ของ​การเดินทาง

แผง​หน้าปัด​แบบรวม

จอแสดงผล​ข้อมูล​ของ​แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม​จะ​แสดง​ข้อมูล​เกี่ยวกับ​ฟังก์ชัน​บางอย่าง​ของ​รถ รวมถึง​ข้อความต่างๆ

แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม​แบบอนาล็อก - ภาพรวม

จอแสดงผล​ข้อมูล​ของ​แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม​จะ​แสดง​ข้อมูล​เกี่ยวกับ​ฟังก์ชัน​บางอย่าง​ของ​รถ รวมถึง​ข้อความต่างๆ

แผง​หน้าปัด​แบบรวม - ความหมาย​ของ​สัญลักษณ์แสดงผล

สัญลักษณ์​แสดงผล​ต่างๆ ใช้​ใน​การ​แจ้ง​ให้​คนขับ​ทราบ​เกี่ยวกับ​ฟังก์ชัน​ที่​สั่งงาน ว่า​ระบบ​นั้นๆ กำลัง​ทำงาน​อยู่ หรือ​มีข้อผิดพลาด/การ​ทำงาน​ล้มเหลวเกิดขึ้น

เกจ​วัด​อุณหภูมิภายนอก

ส่วน​แสดงผล​ของ​เกจ​วัด​อุณหภูมิ​ภายนอก​จะ​แสดง​ขึ้น​ใน​แผง​หน้าปัด​แบบรวม

ข้อความ​ที่​แสดง​ใน​แผง​หน้าปัด​แบบรวม

ข้อความ​ที่​แสดง​ใน​แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม​ที่​มี​อยู่​ใน​บทความ​นี้​จะ​แสดง​ไว้​ใน​ตาราง​ด้านล่างนี้

สัญลักษณ์​ใน​จอแสดง

จอ​แสดง​ใน​รถ​จะ​แสดง​สัญลักษณ์​ที่​แตกต่าง​กัน​จำนวนมาก สัญลักษณ์​เหล่านี้​แบ่ง​ออก​ได้​เป็น​สัญลักษณ์เตือน​, สัญลักษณ์​ไฟ​แสดง และ​สัญลักษณ์​แสดงข้อมูล