แผง​หน้าปัด​แบบรวม

การ​ไป​ยัง​ส่วน​ต่างๆ ของเมนู - แผง​หน้าปัด​แบบรวม

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

เมนู​ที่​แสดง​บน​จอ​แสดง​ข้อมูลในแผง​หน้าปัด​แบบรวม สามารถ​ควบคุม​ได้​โดย​ใช้​คัน​สวิตช์​ที่ด้านซ้าย เมนู​ที่​แสดง​ขึ้น​จะ​ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง​สวิตช์กุญแจ

จอ​แสดงข้อมูล (แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม​แบบอนาล็อก) และ​ปุ่ม​ควบคุม​การ​ไป​ยัง​ส่วน​ต่างๆ ของเมนู

จอ​แสดงข้อมูล (แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม​แบบอนาล็อก) และ​ปุ่ม​ควบคุม​การ​ไป​ยัง​ส่วน​ต่างๆ ของเมนู

จอ​แสดงข้อมูล (แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม​แบบดิจิตอล) และ​ปุ่ม​ควบคุม​การ​ไป​ยัง​ส่วน​ต่างๆ ของเมนู

จอ​แสดงข้อมูล (แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม​แบบดิจิตอล) และ​ปุ่ม​ควบคุม​การ​ไป​ยัง​ส่วน​ต่างๆ ของเมนู

OK - เข้า​ไป​ยัง​เมนู ยืนยัน​ข้อความ และ​ยืนยัน​การ​เลือกเมนู
ปุ่มหมุน – เพื่อ​เลื่อน​ดู​ระหว่าง​ตัวเลือก​เมนูต่างๆ
RESET - รี​เซ็ต​ข้อมูล​ใน​ขั้นตอน​ระยะ​เดินทาง​ที่​เลือก และ​กลับไป​ยัง​โครงสร้างเมนู

ถ้ามีข้อความ แสดง​ขึ้น จะต้อง​ยืนยัน​การ​รับทราบ​ข้อความ​นี้​โดยใช้ OK เพื่อให้​เมนู​แสดงขึ้น


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่