แผง​หน้าปัด​แบบรวม

ข้อความ​ที่​แสดง​ใน​แผง​หน้าปัด​แบบรวม

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ข้อความ​ที่​แสดง​ใน​แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม​ที่​มี​อยู่​ใน​บทความ​นี้​จะ​แสดง​ไว้​ใน​ตาราง​ด้านล่างนี้

ข้อความ​ใน​จอแสดง

ความหมาย

BLIS and CTA OFF Trailer attached

BLIS และ CTA ปิด​การ​ทำงาน มี​รถ​พ่วง​ต่ออยู่

CTA OFF

CTA ปิด​การทำงาน

BLIS and CTA Service required

BLIS และ CTA, ต้อง​ทำ​การ​ซ่อมบำรุง

Auto Braking was activated

มี​การ​สั่งงาน​เบรกอัตโนมัติ

Radar blocked See manual

เรดาร์​ถูก​ปิด​กั้น ดู​คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของรถ

Collision warning Service required

การ​เตือน​การ​ชน​จำเป็นต้อง​เข้า​รับบริการ

Collision warning system OFF

ระบบ​เตือน​การ​ชน​ปิดทำงาน

Collision warning system Unavailable

การ​เตือน​การ​ชน​ไม่​พร้อมทำงาน

Adaptive cruise control cancelled

ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็ว​อัตโนมัติ​หยุดทำงาน*

Adaptive cruise control unavailable

ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็ว​อัตโนมัติ​ไม่​พร้อมทำงาน*

Adaptive cruise control Service required

ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็ว​อัตโนมัติ​จำเป็นต้อง​เข้า​รับบริการ*

Set ESC to Normal to enable Cruise

ตั้ง ESC ไป​ที่ ปกติ เพื่อ​สั่งงาน​การ​ควบคุม​ความเร็วคงที่

Press brake to hold vehicle

เหยียบ​เบรก​เพื่อ​หยุดรถ

Below 30 km/h Lead vehicle required

ที่​ความเร็ว​ต่ำกว่า 30 กม./ชม. จำเป็นต้อง​มี​รถ​อยู่ข้างหน้า

Driver Alert Time for a break

ระบบ​เตือน​คนขับ ถึง​เวลา​หยุดพัก

Driver Alert system Service required

ระบบ​เตือนคนขับ​, การ​ซ่อม​บำรุง​ที่จำเป็น

Tyre pressure system Service required

ระบบ​ความ​ดัน​ลม​ยาง ต้อง​ทำ​การ​ซ่อมบำรุง

Windscreen sensors blocked See manual

เซ็นเซอร์​กระจก​หน้า​ถูก​ปิด​กั้น ดู​คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของรถ

Lane Keeping Aid Service required

ระบบ​ช่วย​รักษา​ช่องทางเดิน​รถ​จำเป็นต้อง​เข้า​รับบริการ

Lane Keeping Aid Interrupted

ระบบ​ช่วย​รักษา​ช่องทางเดิน​รถ​อยู่​ใน​โหมดส​แตนด์บาย

ESC Temporarily OFF

ESC หยุด​ทำงานชั่วคราว

ESC Service required

ESC, จำเป็นต้อง​ได้รับ​การบริการ

Parking heater

ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​ขณะจอด

Direct start

การ​เริ่ม​ทำงานทันที

Stop

หยุด

Fuel operated heater stopped Battery saving mode

ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​แบบ​ใช้​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​หยุด​ทำงาน แบตเตอรี่​ใน​โหมด​ประหยัดพลังงาน

Fuel operated heater stopped Low fuel level

ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​แบบ​ใช้​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​หยุด​ทำงาน ระดับ​น้ำมัน​เชื้อเพลิงต่ำ

Fuel operated heater Service required

ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​แบบ​ใช้​น้ำมัน​เชื้อเพลิง ต้อง​ทำ​การ​ซ่อมบำรุง

Auto heater ON

ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​อัตโนมัติ เปิด

Immobiliser Try to start again

ชุด​ป้องกัน​การ​สตาร์ต ลอง​สตาร์ต​ใหม่​อีกครั้ง

Insert car key

สอด​ดอก​กุญแจรถ

Car key not found

ไม่​พบ​กุญแจรถ

Car key battery low See manual

แบตเตอรี่​ของ​กุญแจ​รถ​ต่ำ ดู​คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของรถ

Auto braking by City Safety

การ​เบรก​อัตโนมัติโดย City Safety

City Safety Service required

City Safety ต้อง​ทำ​การ​ซ่อมบำรุง

Time for regular maintenance

เวลา​การ​บำรุงรักษาตามปกติ

Book time for maintenance

กำหนดเวลา​สำหรับ​การ​ซ่อมบำรุง

Maintenance overdue

เกิน​กำหนดเวลา​ที่​จะต้อง​ซ่อมบำรุง

Transmission Oil change needed

น้ำมัน​เกียร์ ต้อง​เปลี่ยน​น้ำมันเกียร์

Transmission Reduced performance

ประสิทธิภาพ​การ​ทำงาน​ของ​ชุด​เกียร์ลดลง

Transmission hot Reduce speed

เกียร์​ร้อน ลดความเร็ว

Transmission hot Stop safely Wait for cooling

เกียร์​ร้อน หยุด​รถ​ใน​บริเวณ​ที่​ปลอดภัย​และ​ปล่อย​ให้เย็น

Low battery charge Power save mode

แบตเตอรี่​ต่ำ แรงดันไฟฟ้า​ใน​โหมด​ประหยัดพลังงาน

Locks and alarm Reduced guard

ล็อก​และ​เสียงเตือน​, การ​ป้องกัน​แบบลด

Locks and alarm Full guard

ล็อก​และ​เสียงเตือน​, การ​ป้องกัน​แบบเต็มที่

Alcoguard Please blow for 5 seconds

เป่า Alcoguard นาน 5 วินาที

Alcoguard Please blow harder

เป่า Alcoguard แรงขึ้น

Alcoguard Please blow longer

เป่า Alcoguard นานขึ้น

Alcoguard Please blow softer

เป่า Alcoguard เบาลง

Alcoguard Bypass enabled

เปิด​ใช้​การบายพาส Alcoguard

Alcoguard preheating Please wait

กำลังอุ่น Alcoguard รอสักครู่

Alcoguard Approved test

Alcoguard ผ่าน​การ​ทดสอบ​เป็น​ที่รับรอง

Alcoguard No signal received

ไม่ได้​รับ​สัญญาณจาก Alcoguard

Alcoguard Calibration required See manual

จำเป็นต้องปรับเทียบ Alcoguard ดู​คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของรถ

Alcoguard Please try again

ลองใช้ Alcoguard อีกครั้ง

Alcoguard Service required

Alcoguard จำเป็นต้อง​เข้า​รับบริการ

Alcoguard Please insert power cable

เสียบ​สายไฟของ Alcoguard

Alcoguard Restart possible

สามารถ​เริ่ม​การทำงาน Alcoguard ใหม่ได้

Bypass activated Please wait for 1 minute

มี​การ​สั่งงาน​การ​บายพาส โปรดรอ 1 นาที

Disapproved test Wait 1 minute to try again

การ​ทดสอบ​ไม่​ผ่าน​การ​อนุมัติ รอ 1 นาที​แล้ว​ลอง​อีกครั้ง

Rear child lock activated

ล็อก​นิรภัย​ป้องกัน​เด็ก​ใน​ที่​นั่ง​ด้านหลัง กระตุ้น​การทำงาน

Active main beam Temporary unavailable Switch manually

ไฟ​สูง​แบบ​แอค​ทีฟ​หยุด​ทำงาน​ชั่วคราว สั่งงาน​ใน​แบบ​แมนนวล

Headlamp system malfunction Service required

ระบบ​ไฟ​หน้า​ทำงาน​ผิดพลาด ต้อง​ทำ​การ​ซ่อมบำรุง

Soot filter full See manual

ตัว​กรอง​เขม่า​เต็ม ดู​คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของรถ

Auto Start/Stop Service required

Start-Stop อัตโนมัติ​, การ​ซ่อม​บำรุง​ที่จำเป็น

Eco DRIVe OFF

Eco DRIVe ปิด​การทำงาน

Engine in Auto Start

เครื่องยนต์​อยู่​ใน​การ​สตาร์ตอัตโนมัติ

Put gear in neutral to start

เลื่อน​คัน​เกียร์​ไป​ที่​เกียร์​ว่าง​เพื่อสตาร์ต

Select P or N to start

เลือก P หรือ N เพื่อสตาร์ต

Press start button

กดปุ่ม Start

Depress clutch pedal to start

เหยียบ​แป้น​คลัตช์​เพื่อสตาร์ต

Depress brake pedal to start

เหยียบ​แป้น​เบรก​เพื่อสตาร์ต

Depress brake and clutch pedals to start

เหยียบ​แป้น​เบรก​และ​แป้น​คลัตช์​เพื่อสตาร์ต

Tyre pressure low Check front right tyre

ความ​ดัน​ลม​ยางต่ำ ตรวจสอบ​ยาง​ด้านหน้าขวา

Tyre pressure low Check front left tyre

ความ​ดัน​ลม​ยางต่ำ ตรวจสอบ​ยาง​ด้านหน้าซ้าย

Tyre pressure low Check rear right tyre

ความ​ดัน​ลม​ยางต่ำ ตรวจสอบ​ยาง​ด้านหลังขวา

Tyre pressure low Check rear left tyre

ความ​ดัน​ลม​ยางต่ำ ตรวจสอบ​ยาง​ด้านหลังซ้าย

Tyre pressure low Check tyres

ความ​ดัน​ลม​ยาง​ต่ำ ตรวจสอบยาง

Tyre needs air now Check front right tyre

จำเป็นต้อง​เติม​ลม​ยางเดี๋ยวนี้ ตรวจสอบ​ยาง​ด้านหน้าขวา

Tyre needs air now Check front left tyre

จำเป็นต้อง​เติม​ลม​ยางเดี๋ยวนี้ ตรวจสอบ​ยาง​ด้านหน้าซ้าย

Tyre needs air now Check rear right tyre

จำเป็นต้อง​เติม​ลม​ยางเดี๋ยวนี้ ตรวจสอบ​ยาง​ด้านหลังขวา

Tyre needs air now Check rear left tyre

จำเป็นต้อง​เติม​ลม​ยางเดี๋ยวนี้ ตรวจสอบ​ยาง​ด้านหลังซ้าย

SRS airbag Service required

ถุง​ลมนิรภัย​, ต้อง​ทำ​การ​ซ่อมบำรุง

SRS airbag Service urgent

ถุง​ลมนิรภัย SRS ต้อง​ซ่อม​บำรุง​อย่างเร่งด่วน

Safety mode See manual

โหมด​ปลอดภัย ดู​คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของรถ

Normal mode

โหมดปกติ

Trailer brake light malfunction

ไฟ​เบรก​ของ​รถ​พ่วง​ทำงานผิดพลาด

Trailer indicator malfunction

ไฟ​แสดง​ของ​รถ​พ่วง​ทำงานผิดพลาด

Oil level low Refill 0.5 litre

ระดับ​น้ำมันเครื่อง​ต่ำ เติมน้ำมันเครื่อง 0.5 ลิตร

Oil level

ระดับน้ำมันเครื่องเครื่องยนต์​บางรุ่น

Oil service required

ต้อง​ให้บริการน้ำมัน

Park Assist System Service required

ระบบ​ช่วย​จอด ต้อง​ทำ​การ​ซ่อมบำรุง

High engine temperature Turn off engine

อุณหภูมิ​เครื่องยนต์​สูง ดับเครื่องยนต์

High engine temperature Stop safely

อุณหภูมิ​เครื่องยนต์​สูง หยุด​อย่างปลอดภัย

Engine coolant level low Stop safely

ระดับ​สาร​หล่อ​เย็น​ต่ำ หยุด​อย่างปลอดภัย

Transmission hot Brake to hold

ระบบ​เกียร์​ร้อน เบรก​เพื่อให้​เย็นลง

Transmission hot Park safely Let engine run

ระบบ​เกียร์​ร้อน จอด​อย่าง​ปลอดภัย​และ​เดิน​เครื่องยนต์​ทิ้งไว้

Transmission cooling Let engine run

เกียร์​ระบาย​ความ​ร้อน ปล่อย​ให้​เครื่องยนต์ทำงาน

Digital speed

ความเร็ว​แบบดิจิตอล

Additional heater

ชุด​ทำ​ความ​ร้อนเสริม*

TC options

ตัวเลือก​คอมพิวเตอร์​คำนวณ​การเดินทาง

Service status

สถานะการ​ซ่อมบำรุง

Messages

ข้อความ

Settings

การ​ตั้งค่า*

Themes

ธีม*

Contrast mode

โหมด​ความคมชัด*

Colour mode

โหมดสี*

Preconditioning

เงื่อนไขเบื้องต้น*

Trip computer reset

การ​รี​เซ็ต​คอมพิวเตอร์​คำนวณ​การเดินทาง

Auto On

อัตโนมัติ เปิด

Off

ปิดทำงาน

Distance to empty

ระยะ​การทำงาน

Fuel consumption

การ​สิ้นเปลือง​น้ำมันเชื้อเพลิง

Average speed

Average speed (ความเร็วเฉลี่ย)

T1 and total dist.

T1 และ​สิบกิโลเมตร

T2 and total dist.

T2 และ​สิบกิโลเมตร

Distance to empty fuel tank:

--- ระยะทาง​ที่​สามารถ​ขับ​ต่อไป​ได้​จาก​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​ที่เหลือ:


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่