แผง​หน้าปัด​แบบรวม

นาฬิกา

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

นาฬิกา​จะ​แสดง​ขึ้น​ใน​แผง​หน้าปัด​แบบรวม

นาฬิกา​, แผง​หน้าปัด​แบบดิจิตอล

นาฬิกา​, แผง​หน้าปัด​แบบดิจิตอล

จอแสดงผล​สำหรับ​การ​แสดงเวลา

หาก​ติดตั้ง​แผง​หน้าปัด​แบบ​อนาล็อก เวลา​จะ​แสดง​ที่​ตรง​กลาง​ของ​แผงหน้าปัด

ตั้งนาฬิกา

การ​ปรับ​นาฬิกา​สามารถ​ทำ​ได้​ใน​ระบบเมนู MY CAR ดูที่ MY CAR


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่