คอมพิวเตอร์​คำนวณ​การเดินทาง

คอมพิวเตอร์​การเดินทาง - ข้อมูลเสริม

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

คอมพิวเตอร์​การ​เดินทาง​ของ​รถ​จะ​สามารถบันทึก​, คำนวณ และ​แสดง​ข้อมูล​ต่างๆ ได้

ข้อมูล​เสริม​จะ​ครอบคลุม​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​ต่างๆ ด้านล่างนี้

Average (อัตรา​การ​สิ้นเปลือง​น้ำมัน​เชื้อเพลิงเฉลี่ย)

การ​สิ้นเปลือง​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​เฉลี่ย​คำนวณ​จาก​การ​รี​เซต​ครั้งสุดท้าย

บันทึก

อาจ​มี​การ​เบี่ยงเบน​เล็กน้อย ถ้า​มี​การ​ใช้​ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​แบบ​ใช้​น้ำมันเชื้อเพลิง *

Average speed (ความเร็วเฉลี่ย)

ความเร็ว​เฉลี่ย​จะ​คำนวณ​จาก​ระยะทาง​ที่​ขับ​ขี่​นับตั้งแต่​การ​รี​เซ็ต​ให้​เป็น​ศูนย์​ครั้งล่าสุด

ในขณะนั้น

ข้อมูล​ความ​สิ้นเปลือง​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​ใน​ปัจจุบัน​จะ​ได้รับ​การ​อัพเดต​อยู่ตลอดเวลา - ประมาณ​ทุก​หนึ่งวินาที เมื่อ​ขับ​รถ​ด้วย​ความเร็ว​ต่ำ ความ​สิ้นเปลือง​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​จะ​แสดง​ขึ้น​ต่อ​หน่วย​เวลา และ​ที่​ความเร็ว​สูง​จะ​แสดง​ขึ้น​ตามระยะทาง

ท่าน​สามารถ​เลือกหน่วย (กม./ไมล์) สำหรับ​จอแสดงผลได้ - โปรด​ดู​ที่​หัวข้อ​ด้านล่างนี้ "เปลี่ยนหน่วย"

ระยะทาง​ที่​สามารถ​ขับ​ขี่​ได้​ก่อนที่​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​จะหมด

Video thumbnail

คอมพิวเตอร์​คำนวณ​การ​เดินทาง​จะ​แสดง​ระยะทาง​โดยประมาณ​ที่​สามารถ​ขับ​ต่อไป​ได้​ด้วย​ปริมาณ​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​ที่​เหลืออยู่​ในถัง

เมื่อหัวข้อ Distance to empty แสดง "----" จะ​ไม่​มี​ข้อมูล​ระยะ​เดินทาง​ที่​สามารถ​ขับ​ขี่​ต่อไปได้

  • ใน​กรณี​นี้ ให้​เติม​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​ในทันที​ที่​สามารถ​ทำได้

การ​คำนวณ​จะ​ยึด​ตาม​ความ​สิ้นเปลือง​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​เฉลี่ยในช่วง 30 กม. สุดท้าย และ​ปริมาณ​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​ที่​สามารถ​ใช้​ใน​การ​ขับ​ขี่​ได้​ที่เหลืออยู่

บันทึก

อาจ​มี​ความ​คาด​เคลื่อน​ได้​เล็กน้อย​ถ้า​ลักษณะ​การ​ขับ​ขี่เปลี่ยนไป

โดยทั่วไป การ​ขับ​ขี่​แบบ​ประหยัด​น้ำมัน​จะ​ให้​ระยะทางการ​ขับ​ขี่​ที่​ยาวขึ้น สำหรับ​ข้อมูล​เพิ่มเติม​เกี่ยวกับ​วิธีการ​ประหยัด​น้ำมัน​เชื้อเพลิง ดูที่ ปรัชญา​เกี่ยวกับ​สิ่งแวดล้อมของ Volvo Cars

จอ​แสดง​ความเร็ว​แบบดิจิตอล

เฉพาะ​แผง​หน้าปัด​แบบรวม "Digital" เท่านั้น

ความเร็ว​จะ​แสดง​ขึ้น​ใน​หน่วย​ที่​ตรง​ข้ามกัน (กม.ต่อชม./ไมล์​ต่อชั่วโมง) โดย​สัมพันธ์​กับ​แผง​หน้าปัดหลัก ถ้า​ได้รับ​การ​ปรับเทียบ​ไว้​ใน​หน่วย ไมล์​ต่อ​ชั่วโมง คอมพิวเตอร์​การ​เดินทาง​จะ​แสดง​ความเร็ว​ที่​สอดคล้อง​กัน​ในหน่วย กม./ชม. หรือกลับกัน

เปลี่ยนหน่วย

ท่าน​สามารถ​เปลี่ยนหน่วย (กม./ไมล์) ของ​ระยะทาง​และ​ความเร็ว​ได้​ใน​ระบบเมนู MY CAR ดูที่ MY CAR

บันทึก

นอกเหนือจาก​ใน​คอมพิวเตอร์​คำนวณ​การ​เดินทาง​แล้ว หน่วย​ต่างๆ เหล่านี้​จะ​ถูก​เปลี่ยน​ใน​ระบบ​นำ​ทางของ Volvo ด้วย*


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่