My Car

MY CAR - ระบบ​สนับสนุน​การ​ขับขี่

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ตัวเลือก​เมนู​สำหรับ​ระบบ​ช่วยเหลือ​คนขับ​ในเมนู MY CAR จะ​ควบคุม​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​ต่างๆ เช่น ระบบ​เตือน​การ​ชน​และ​การ​ช่วย​รักษา​ช่องทางเดินรถ


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่