My Car

MY CAR - ตัวเลือกเมนู

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

MY CAR เป็น​เมนู​ที่​ใช้​ใน​การ​ควบคุม​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​ต่างๆ ของ​รถ เช่น การ​ตั้งนาฬิกา​, กระจก​มอง​ข้าง และ​ตัวล็อก เป็นต้น

ตัวอย่าง​ของ​มุมมอง​ปกติสำหรับ MY CAR

ตัวอย่าง​ของ​มุมมอง​ปกติสำหรับ MY CAR

กด MY CAR ที่​คอนโซล​กลาง​เพื่อ​ไป​ที่​มุมมอง​ปกติสำหรับ MY CAR มุมมอง​ปกติ​จะ​แสดง​สถานะ​ของ​ระบบ​ช่วยเหลือ​คนขับ​บาง​ระบบ​ของ​รถยนต์​ที่​ส่วน​ด้านบน​ของ​หน้าจอ ร่วมกับ​สถานะ​ของฟังก์ชัน Start/Stop* ใน​ส่วนล่าง​ของหน้าจอ

การกด OK/MENU จะ​เป็น​การ​เข้า​ไป​ที่เมนู My Car ซึ่ง​มี​ตัวเลือกต่อไปนี้:

 • My S60

  ขึ้นอยู่​กับ​รุ่น​ของรถ

 • Trip statistics
 • Drive-E

  ใช้สำหรับ V40, V40 Cross Country, S60, V60, XC60, S80 และ V70/XC70

  /Hybrid

  สำหรับ V60 Plug-in Hybrid

 • Tyre pressure
 • Settings
 • Service & repair
 • Owner's manual

My S60

ขึ้นอยู่​กับ​รุ่น​ของรถ

My Car My S60

ขึ้นอยู่​กับ​รุ่น​ของรถ

หน้าจอ​แสดง​การ​จัด​กลุ่ม​ระบบ​ต่างๆ ทั้งหมด​ของ​รถ​ที่​ช่วยเหลือ​คนขับ​ซึ่ง​สามารถ​เปิด​ใช้งาน/ปิด​การ​ทำงาน​ได้​ใน​ส่วนนี้

สถิติ​ของ​การเดินทาง

My Car Trip statistics

หน้าจอ​จะ​แสดง​ประวัติ​โดย​ใช้​แผนภูมิ​แท่ง​ของ​การ​ใช้กำลังไฟฟ้า

สำหรับ V60 Plug-in Hybrid

และ​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​โดยเฉลี่ย

Drive-E

ใช้สำหรับ V40, V40 Cross Country, S60, V60, XC60, S80 และ V70/XC70

My Car Drive-E

ใน​ส่วน​นี้​จะ​อธิบาย​ส่วน​หนึ่ง​ของแนวคิด Drive-E ของ Volvo เป็นต้น เลือก​จาก​หัวข้อต่อไปนี้:

 • Start/Stop
ต่อไปนี้​จะ​เป็น​ข้อมูล​เกี่ยวกับฟังก์ชัน Start/Stop
 • ECO driving guide
เคล็ดลับ​, คำแนะนำ และ​คำอธิบาย​เกี่ยวกับ​ความหมาย​ของ​การ​ขับ​ขี่​อย่าง​ประหยัด​จะ​มี​อยู่ที่นี่

HYBRID

สำหรับ V60 Plug-in Hybrid

My Car Hybrid

ข้อมูล​เกี่ยวกับ​ระบบ​ขับเคลื่อน​ของ​รถ​จะ​มี​อยู่ที่นี่ เลือก​จาก​หัวข้อต่อไปนี้:

 • Power flow
หน้าจอ​จะ​แสดง​ว่า​มอเตอร์​หรือ​เครื่องยนต์​ที่​กำลัง​ขับเคลื่อน​รถยนต์​อยู่​ในขณะ​นี้ และ​การ​ไหล​ของ​กำลัง​ขับเคลื่อน​เป็นอย่างไร
 • Driving modes
มี​คำอธิบาย​ของ​โหมด​การ​ขับ​ขี่​ต่างๆ ของรถยนต์
 • ECO driving guide
เคล็ดลับ​, คำแนะนำ และ​คำอธิบาย​เกี่ยวกับ​ความหมาย​ของ​การ​ขับ​ขี่​อย่าง​ประหยัด​จะ​มี​อยู่ที่นี่

Tyre pressure

My Car Tyre pressure

หน้าจอ​จะ​แสดง​ข้อมูล​เกี่ยวกับ​การ​ตรวจสอบ​ความ​ดัน​ลม​ยาง ท่าน​สามารถ​สั่งงาน​หรือ​ยกเลิก​การ​ทำงาน​ของ​ระบบ​ได้ที่นี่

การ​ตั้งค่า

My Car Settings

โครงสร้าง​ของ​เมนู​เป็นดังนี้:

ระดับเมนู 1
ระดับเมนู 2 ระดับเมนู 3 ระดับเมนู 4

ที่​แสดง​ใน​ที่นี้​คือเมนู 4 ระดับ​แรกใน Settings การ​ทำงาน​จำนวน​หนึ่ง​เป็น​การ​ทำงาน​มาตรฐาน ในขณะ​ที่​อีก​จำนวน​หนึ่ง​เป็น​การ​ทำงาน​พิเศษ นอกจากนี้ แต่​ละ​ตลาด​จะ​มี​การ​ทำงาน​มาก​น้อย​แตกต่าง​กัน​ไปด้วย

เมื่อ​เลือก​ว่า​ควร​จะ​เปิด​ใช้​การทำงาน/On หรือ​ปิด​ใช้​การทำงาน/Off จะ​มี​กล่อง​จัตุรัส​เปิดขึ้น:

On: กล่อง​จัตุรัส​ที่​ถูกเลือก

Off: กล่อง​จัตุรัส​ที่ว่างเปล่า

 • เลือก On/Off โดยกด OK จากนั้น​ออก​จาก​เมนู​โดยกด EXIT

เมนู​ใน​การ​ตั้งค่า

การ​บริการ​และ​การซ่อม

My Car Service & repair

ข้อมูล​การ​บริการ​และ​ข้อมูล​ศูนย์บริการ​ของ​รถ รวมถึง​ข้อมูล​การ​นัด​เวลา​เข้า​รับ​บริการ​ที่​จอง​ไว้​จะ​อยู่ที่นี่

คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของรถ

My Car Owner's manual

หน้าจอ​จะแสดง คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของ​รถ​แบบดิจิตอล


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่