ตัวควบคุม - เบ็ดเตล็ด

หลังคากระจก*

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

การ​สั่งงาน​ม่าน​บัง​แดด​ของ​หลังคา​กระจก​ทำ​ได้​โดย​ใช้​ตัว​ควบคุม​ใน​แผง​คอนโซล​บริเวณหลังคา

หลังคา​กระจก​จะ​เป็น​แบบ​ยึด​ตายตัว แต่​สามารถ​สั่งงาน​ที่​บัง​แดด​แบบ​ม้วน​ได้​เมื่อ​สวิตช์​กุญแจ​อยู่​ในตำแหน่ง I หรือ II โดย​ใช้​ตัว​ควบคุม​ใน​แผง​คอนโซล​ที่หลังคา สำหรับ​ข้อมูล​เกี่ยวกับ​ตำแหน่ง​สวิตช์กุญแจ - ดูที่ ตำแหน่ง​สวิตช์กุญแจ - ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​ที่​ระดับต่างๆ

การ​เปิด​จน​สุด​โดยอัตโนมัติ
การ​เปิด​แบบ​แมน​นวล​จนกระทั่ง​ปล่อยปุ่ม
การ​ปิด​แบบ​แมน​นวล​จนกระทั่ง​ปล่อยปุ่ม
การ​ปิด​จน​สุด​โดยอัตโนมัติ

สำคัญ

  • หลีกเลี่ยง​ไม่ให้​สัมผัส​กับ​ที่​บัง​แดด เนื่องจาก​อาจ​ทำ​ให้​เกิด​การ​ชำรุด​เสียหายได้
  • เมื่อ​ต้องการ​ใช้​งาน​ที่​บัง​แดด ให้​ใช้​ตัว​ควบคุม​ใน​แผง​คอนโซล​บริเวณ​หลังคาเท่านั้น

สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่