ขนาด​และน้ำหนัก

ความสามารถ​ใน​การ​พ่วง​ลาก​และ​น้ำหนัก​บรรทุก​ของ​ลูกปืน​ข้อต่อ

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ความสามารถ​ใน​การ​ลาก​พ่วง​และ​น้ำหนัก​บรรทุก​ของ​หัว​ลาก​พ่วง​สำหรับ​การ​ขับ​ขี่​โดย​มี​รถ​พ่วง​สามารถ​ดู​ได้​ในตาราง

น้ำหนัก​สูงสุด​ของ​รถ​พ่วง​ที่​มีเบรก

V40CC V40 CROSS COUNTRY

เครื่องยนต์

รหัสเครื่องยนต์รหัสเครื่องยนต์​, หมายเลข​ส่วนประกอบ และ​หมายเลข​ประจำ​เครื่อง​สามารถ​ดู​ได้​ที่​เครื่องยนต์ ดูที่ ชื่อแบบ

กระปุกเกียร์

น้ำหนัก​สูงสุด​ของ​เทรล​เลอร์​ที่เบรก (กก.)

น้ำหนัก​บรรทุก​สูงสุด​ของ​ลูกปืน​ข้อต่อ (กก.)

T4

B4164T

ธรรมดา B6

1300

75

T4

B4164T

อัตโนมัติ MPS6

1500

75

T4

B5204T8

อัตโนมัติ TF-80SD

1500

75

T4 AWD

B5204T8

อัตโนมัติ TF-80SD

1500

75

T5

B5204T9

อัตโนมัติ TF-80SD

1500

75

T5 AWD

B5204T9

อัตโนมัติ TF-80SD

1500

75

T5 AWD

B5254T12

อัตโนมัติ TF-80SD

1500

75

T5 AWD

B4204T11

อัตโนมัติ TG-81SC

1500

75

D2

D4162T

ธรรมดา B6

1300

75

D2

D4162T

อัตโนมัติ MPS6

1300

75

D3

D5204T6

ธรรมดา M66

1500

75

D3

D5204T6

อัตโนมัติ TF-80SD

1500

75

D4

D4204T14

ธรรมดา M66

1500

75

D4

D4204T14

อัตโนมัติ TG-81SC

1500

75

น้ำหนัก​สูงสุด​ของ​รถ​พ่วง​ที่​ไม่​มีเบรก

V40CC V40 CROSS COUNTRY

เครื่องยนต์

รหัสเครื่องยนต์รหัสเครื่องยนต์​, หมายเลข​ส่วนประกอบ และ​หมายเลข​ประจำ​เครื่อง​สามารถ​ดู​ได้​ที่​เครื่องยนต์ ดูที่ ชื่อแบบ

กระปุกเกียร์

น้ำหนัก​สูงสุด​ของ​เทรล​เลอร์​ที่​ไม่เบรก (กก.)

น้ำหนัก​บรรทุก​สูงสุด​ของ​ลูกปืน​ข้อต่อ (กก.)

T4

B4164T

ธรรมดา B6

650

50

T4

B4164T

อัตโนมัติ MPS6

700

50

T4

B5204T8

อัตโนมัติ TF-80SD

700

50

T4 AWD

B5204T8

อัตโนมัติ TF-80SD

700

50

T5

B5204T9

อัตโนมัติ TF-80SD

700

50

T5 AWD

B5204T9

อัตโนมัติ TF-80SD

750

50

T5 AWD

B5254T12

อัตโนมัติ TF-80SD

750

50

T5 AWD

B4204T11

อัตโนมัติ TG-81SC

750

50

D2

D4162T

ธรรมดา B6

650

50

D2

D4162T

อัตโนมัติ MPS6

700

50

D3

D5204T6

ธรรมดา M66

700

50

D3

D5204T6

อัตโนมัติ TF-80SD

750

50

D4

D4204T14

ธรรมดา M66

700

50

D4

D4204T14

อัตโนมัติ TG-81SC

700

50


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่