ระบบ​เครื่อง​เสียง​และสื่อข้อมูล

การ​อนุมัติชนิด - ระบบ​เครื่อง​เสียง​และสื่อข้อมูล

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

การ​อนุมัติ​ประเภท​สำหรับ​อุปกรณ์วิทยุ​, อุปกรณ์​โทรคมนาคม และ​อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

Wi-Fi

การ​รับรอง​การ​เป็นไป​ตามข้อกำหนดสำหรับ​ชุด​ระบบ​เครื่อง​เสียง​และ​การ​นำทาง


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่