ระบบ​เครื่อง​เสียง​และสื่อข้อมูล

สัญลักษณ์​บนหน้าจอ

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ภาพรวม​ของ​สัญลักษณ์​ที่​อาจ​แสดง​ขึ้น​ใน​ช่อง​ข้อมูลสถานะ/การ​ทำงาน​บนหน้าจอ

ช่อง​ข้อมูลกิจกรรม/สถานะ

ช่อง​ข้อมูลกิจกรรม/สถานะ

ช่อง​ข้อมูลกิจกรรม/สถานะ​จะ​แสดง​กิจกรรม​ที่​กำลัง​ดำเนินการ​อยู่ และ​ใน​บาง​กรณี​จะ​แสดง​สถานะ​ของ​กิจกรรม​นั้นๆ ด้วย สัญลักษณ์​การทำงาน/สถานะ​บาง​ตัว​อาจ​ไม่​แสดง​ขึ้น​ตลอดเวลา เนื่องจาก​พื้นที่​ภายใน​ช่อง​ข้อมูล​ที่​มี​อยู่จำกัด

สัญลักษณ์

ความหมาย

เชื่อมต่อ​อินเทอร์เน็ต​ผ่านทาง Bluetooth®

ที่​เชื่อมต่อ​อินเทอร์เน็ต​แล้ว​ผ่านทาง Bluetooth®

ไม่ได้​เชื่อมต่อ​อินเทอร์เน็ต​ผ่านทาง Bluetooth®

เชื่อมต่อ​อินเทอร์เน็ต​ผ่านทาง Wi-Fi

ที่​เชื่อมต่อ​อินเทอร์เน็ต​แล้ว​ผ่านทาง Wi-Fi

ไม่ได้​เชื่อมต่อ​อินเทอร์เน็ต​ผ่านทาง Wi-Fi

เชื่อมต่อ​อินเทอร์เน็ต​ผ่าน​ทาง​โมเด็ม​ของรถยนต์*เฉพาะ​รถ​ที่มี Volvo On Call เท่านั้น

แถบ​ต่างๆ จะ​แสดง​ถึง​ความ​แรง​ของ​สัญญาณ​ใน​เครือข่าย​โทรศัพท์มือถือ และ​รูปแบบ​ของ​การ​เชื่อมต่อ​จะ​แสดง​ไว้​ใต้​แถบเหล่านี้

เชื่อมต่อ​อินเทอร์เน็ต​ผ่าน​ทาง​โมเด็ม​ของรถยนต์*เฉพาะ​รถ​ที่มี Volvo On Call เท่านั้น

ไม่ได้​เชื่อมต่อ​อินเทอร์เน็ต​ผ่าน​ทาง​โมเด็ม​ของรถยนต์*เฉพาะ​รถ​ที่มี Volvo On Call เท่านั้น

โมเด็ม​ของรถยนต์*เฉพาะ​รถ​ที่มี Volvo On Call เท่านั้น จะ​เชื่อมต่อ​กับ​อินเทอร์เน็ต​ผ่าน​การ​โรมมิ่ง (สำหรับ​การ​ใช้​งาน​ภายใน​เครือข่าย​ในต่างประเทศ)

สัญลักษณ์​จะ​แสดง​ขึ้น​เมื่อ​มี​การ​ส่งผ่าน​ตำแหน่ง​ของรถยนต์

เชื่อมต่อ​โทรศัพท์แล้ว

สาย​ที่​ไม่ได้รับ

สายในปัจจุบัน

ข้อความ​ที่​ยัง​ไม่ได้อ่าน

ปิดไมโครโฟน

ปิดเสียงเพลง (MUTE)

บริการ SOS*เฉพาะ​รถ​ที่มี Volvo On Call เท่านั้น ทำงานอยู่

บริการ ON CALL*เฉพาะ​รถ​ที่มี Volvo On Call เท่านั้น ทำงานอยู่


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่