บริการ​ด้าน​ความปลอดภัย

แจ้ง​ศูนย์บริการ​ใน​แบบ​แมนนวล

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ติดต่อศูนย์บริการ VOC เพื่อ​ขอ​ความ​ช่วยเหลือ​ใน​สถานการณ์ฉุกเฉินรถ​ที่มี Volvo On Call*

  1. กดปุ่ม SOS เป็น​เวลา​อย่างน้อย 2 วินาที เพื่อ​โทร​ขอ​ความ​ช่วยเหลือ​ใน​กรณี​ที่​เกิด​การเจ็บป่วย​, ความ​เสี่ยง​จาก​ภายนอก​ที่​จะ​ทำ​ให้​เกิด​อันตราย​แก่​รถ​และ​ผู้โดยสาร เป็นต้น
  2. ศูนย์บริการ VOC ได้รับ​ข้อความ​เกี่ยวกับ​ความ​ต้องการ​ความ​ช่วยเหลือ และ​ข้อมูล​เกี่ยวกับ​ตำแหน่ง​ของรถ
  3. ศูนย์บริการ VOC จะ​สนทนา​กับ​คนขับ​เพื่อ​ทำ​ความ​ตก​ลง​เกี่ยวกับ​ความ​ช่วยเหลือ​ที่จำเป็น

ถ้า​ไม่​สามารถ​ติดต่อ​เพื่อ​สนทนา​กับ​คนขับ​ได้ ศูนย์บริการ VOC จะ​ติดต่อ​หน่วยงาน​ที่​รับผิดชอบ​เพื่อ​ดำเนินการ​ให้​ความ​ช่วยเหลือ​ที่เหมาะสม


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่