บริการ​ด้าน​ความปลอดภัย

บริการ​ด้าน​ความ​ปลอดภัยโดย Volvo On Call

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

บริการ​ด้าน​ความ​ปลอดภัย​สำหรับ​สัญญาณ​เตือน​เมื่อ​เกิด​อุบัติเหตุ​หรือ​ใน​กรณีฉุกเฉิน

สัญญาณ​เตือนอัตโนมัติ

ใน​กรณี​ที่​เกิด​อุบัติเหตุ​ซึ่ง​มี​การ​กระตุ้น​การ​ทำงาน​ของ​ตัว​ดึง​เข็ม​ขัดนิรภัย​, ถุง​ลม​นิรภัย หรือ​ถุง​ลม​นิรภัย​แบบ​แถบ สัญญาณ​จะ​ถูก​ส่งไป​ยังศูนย์บริการ VOC โดยอัตโนมัติ

ถ้า​ตัว​ดึง​เข็ม​ขัดนิรภัย​, ถุง​ลม​นิรภัย หรือ​ถุง​ลม​นิรภัย​แบบ​แถบ​ถูก​กระตุ้น​ให้​ทำงาน จะ​มี​การ​ดำเนินการดังต่อไปนี้:

  1. ข้อความ​จะ​ถูก​ส่ง​โดย​อัตโนมัติ​จาก​รถ​ไป​ยังศูนย์บริการ VOC พร้อม​ด้วย​ข้อมูล​เกี่ยวกับ​ตำแหน่ง​ของ​รถ​และระบบ SRS ที่​ถูก​กระตุ้น​ให้ทำงาน
  2. ศูนย์บริการ VOC จะ​พยายาม​ติดต่อ​เพื่อ​สนทนา​กับ​คนขับรถ และ​พยายาม​สอบถาม​เกี่ยวกับ​ระดับ​ความ​รุนแรง​ของ​การ​ชน และ​จำเป็นต้อง​ได้รับ​ความ​ช่วยเหลือหรือไม่
  3. จากนั้น ศูนย์บริการ VOC จะ​ติดต่อ​กับ​หน่วยงาน​ให้​ความ​ช่วยเหลือ​ที่จำเป็น (เจ้าหน้าที่ตำรวจ​, รถพยาบาล​, การ​ลาก​รถ เป็นต้น)

ถ้า​ไม่​สามารถ​ติดต่อ​เพื่อ​สนทนา​กับ​คนขับ​ได้ ศูนย์บริการ VOC จะ​ติดต่อ​หน่วยงาน​ที่​รับผิดชอบ​เพื่อ​ดำเนินการ​ให้​ความ​ช่วยเหลือ​ที่เหมาะสม

สัญญาณ​เตือน​แบบ​แมนนวล

ติดต่อศูนย์บริการ VOC เพื่อ​ขอ​ความ​ช่วยเหลือ​ใน​สถานการณ์​ฉุกเฉิน ดูที่ ส่ง​สัญญาณ​เตือน​แบบ​แมนนวล

การ​ให้​ความ​ช่วยเหลือ ณ จุด​เกิดเหตุ

โทร​เพื่อ​ขอ​ความ​ช่วยเหลือ​ใน​กรณี​อย่างเช่น ยางรั่ว​, น้ำมัน​เชื้อเพลิง​หมด หรือ​แบตเตอรี่​หมด​ไฟ ดูที่ โทร​เพื่อ​ขอ​ความ​ช่วยเหลือ ณ จุด​เกิดเหตุ

อาจ​จำเป็นต้อง​สมัคร​เป็น​สมาชิก​แยก​ต่างหาก​เพื่อ​ใช้​บริการนี้

หมายเลขฉุกเฉิน

เมื่อ​มี​การ​สั่งงาน​บริการ​สัญญาณ​เตือน ระบบ​จะ​พยายาม​ติดต่อ​กับศูนย์บริการ VOC ถ้า​ไม่​สามารถ​ทำ​ได้ สาย​จะ​ถูก​โอน​ไป​ยัง​หมายเลข​แจ้ง​เหตุ​ฉุกเฉิน​ที่​กำหนด​ไว้​สำหรับ​พื้นที่​ที่​รถ​อยู่​ในขณะนั้น


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่