ศึกษาคู่มือของคุณ

V40 Cross Country
2015 Late

บริการ​เพื่อ​ความสะดวกสบาย

4 ผลลัพธ์

แอพ​ฯ สำหรับ​อุปกรณ์​แบบพกพา Volvo On Call

ใน​ฐานะ​ของผู้ใช้ Volvo On Call ท่าน​มี​สิทธิ์​ใน​การ​เข้า​ใช้​งาน​แอพพลิเคชั่น​สำหรับ​อุปกรณ์​แบบ​พกพา ที่​ทำ​ให้​ท่าน​สามารถ​ติดต่อ​กับ​รถ​ที่​จอด​อยู่​ของ​ท่าน​ได้ตลอดเวลา

เริ่ม​การ​ทำงาน​ของ​ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​จากระยะไกล* ผ่าน SMS

การ​ควบคุม​ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​ใน​รถ​ทำ​ได้​โดยใช้ SMS

บริการ​เพื่อ​ความ​สะดวกสบายโดย Volvo On Call

บริการ​เพื่อ​ความ​สะดวกสบาย​ผ่าน​โทรศัพท์ เช่น การ​เริ่ม​การ​ทำงาน​ของ​ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​จากระยะไกล* ผ่าน SMS หรือ​การ​ติดต่อสื่อสาร​กับ​รถ​ผ่าน​แอพ​ฯ สำหรับ​อุปกรณ์​แบบพกพา