ตัว​ควบคุม​ของ​ระบบ​ควบคุม​สภาพอากาศ

การ​ปรับ​โดยอัตโนมัติ

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

การ​ปรับ​โดย​อัตโนมัติ​สามารถ​ทำ​ได้ในระบบ​ควบคุม​สภาพ​อากาศ​แบบอิเล็กทรอนิกส์ (ECC) เท่านั้น

หาก​ท่าน​เลือก​การ​ทำงาน​แบบ​ปรับ​ด้วย​ตัวเอง​หนึ่ง​การ​ทำงาน​หรือ​มากกว่า การ​ทำงาน​อื่นๆ จะ​ยังคง​ถูก​ควบคุม​โดยอัตโนมัติ การ​ทำงาน​ที่ตั้ง​เอง​ทั้งหมด​จะ​ถูก​ยกเลิก​เมื่อกด AUTO จอแสดงผล​จะแสดง AUTO CLIMATE

ความเร็ว​พัด​ลม​ใน​โหมด​อัตโนมัติ​สามารถ​ตั้ง​ได้​ใน​ระบบเมนู MY CAR สำหรับ​คำอธิบาย​เกี่ยวกับ​ระบบ​เมนู ดูที่ MY CAR


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่