ห้องเครื่องยนต์

น้ำมันเครื่อง - การ​ตรวจสอบ​และ​การเติม

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ระดับ​น้ำมันเครื่อง​จะ​มี​การ​ตรวจจับ​โดย​เซ็นเซอร์​วัด​ระดับ​น้ำมัน​แบบอิเล็กทรอนิกส์

P4-1420 Filler cap engine VEP4

ท่อ​เติมน้ำมันเครื่องยนต์​ที่​มี​เซ็นเซอร์​ระดับ​น้ำมันหล่อลื่น​แบบ​อิเล็กทรอนิกส์​จะ​ไม่​มี​ก้าน​วัด​ระดับ​น้ำมันเชื้อเพลิง

ใน​บาง​กรณี อาจ​จำเป็นต้อง​เติม​น้ำมันเครื่อง​ให้​ได้​ระดับ​ใน​ระหว่าง​รอบ​การ​เข้า​รับบริการ

ท่าน​ไม่​จำเป็นต้อง​ดำเนินการ​ใดๆ เกี่ยวกับ​ระดับ​น้ำมันเครื่อง​จนกว่า​จะ​มี​ข้อความ​ปรากฏ​บน​หน้าจอ​ของ​แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม ดู​ภาพประกอบต่อไปนี้

P3-1346 Oil message and graph in display VEA

ข้อความ​และ​ภาพกราฟิก​ในหน้าจอ ส่วน​แสดงผล​ทาง​ด้านซ้าย​จะ​แสดง​บน​แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม​แบบ​ดิจิตอล และ​ทาง​ด้านขวา​จะ​เป็น​แบบอนาล็อก

ข้อความ
ระดับน้ำมันเครื่อง

ระดับ​น้ำมันหล่อลื่น​จะ​ได้รับ​การ​ตรวจสอบ​โดย​ใช้​เกจ​วัด​ระดับ​น้ำมันหล่อลื่น​แบบ​อิเล็กทรอนิกส์​ที่​มี​ปุ่ม​หมุน​เมื่อ​ดับ​เครื่องยนต์ โปรดดู การ​ไป​ยัง​ส่วน​ต่างๆ ของเมนู - แผง​หน้าปัด​แบบรวม

คำเตือน

ถ้าข้อความ Oil service required แสดง​ขึ้น โปรด​นำ​รถ​เข้า​ไป​ที่​ศูนย์บริการ ขอ​แนะนำ​ให้​ใช้​ศูนย์บริการ​ของ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​การ​แต่งตั้ง​อย่าง​เป็นทางการ ระดับ​น้ำมัน​อาจ​สูงเกินไป

สำคัญ

ถ้า​มี​การ​แจ้ง​ว่า​ระดับ​น้ำมันหล่อลื่น​ต่ำ ให้​เติม​ตาม​ปริมาณ​ที่​ระบุ​ไว้​เท่านั้น ตัวอย่างเช่น 0.5 ลิตร

บันทึก

ระบบ​จะ​ตรวจหา​การ​เปลี่ยนแปลง​ไม่​พบ​โดยตรง​เมื่อ​มี​น้ำมัน​อยู่​เต็ม​หรือ​น้ำมัน​หมดถัง ระดับ​น้ำมันหล่อลื่น​จะ​แสดง​อย่าง​ถูกต้อง​หลังจาก​ที่​ขับ​รถ​เป็น​ระยะทางประมาณ 30 กม. (ประมาณ 20 ไมล์) และ​จอด​อยู่​กับ​ที่​โดย​ดับ​เครื่องยนต์​ไว้​และ​อยู่​บน​พื้น​ระดับ​เป็นเวลา 5 นาที แล้ว

คำเตือน

ห้าม​ให้​น้ำมัน​กระเด็น​ใส่​ท่อ​ไอ​เสีย​ที่​ร้อน​เนื่องจาก​อาจ​ทำ​ให้​เกิด​ประกาย​ไฟได้

การ​วัด​ระดับน้ำมัน

ถ้า​จำเป็นต้อง​ตรวจสอบ​ระดับ​น้ำมันหล่อลื่น ให้​ดำเนินการ​ตาม​ขั้นตอนต่อไปนี้

หมุน​ปุ่ม​หมุน​บน​ก้าน​ควบคุม​ด้านซ้าย​ไป​ที่ตำแหน่ง Oil level

จากนั้น​ข้อมูล​ระดับ​น้ำมันเครื่อง​จะ​ปรากฏขึ้น

สำหรับ​ข้อมูล​เพิ่มเติม​เกี่ยวกับ​การ​จัดการ​เมนู โปรด​ดูที่ การ​ไป​ยัง​ส่วน​ต่างๆ ของเมนู - แผง​หน้าปัด​แบบรวม

บันทึก

ถ้า​สภาพ​ต่างๆ ไม่​เป็นไป​ตาม​เงื่อนไข​สำหรับ​การ​วัด​ระดับน้ำมันหล่อลื่น (เช่น เวลา​หลังจาก​ดับเครื่องยนต์​, ความ​เอียง​ของรถ​, อุณหภูมิ​ภายนอก เป็นต้น) ข้อความ Not available จะ​แสดงขึ้น กรณีนี้ ไม่ได้​หมายความ​ว่า ระบบ​ของ​รถ​มี​ความ​ผิดปกติใดๆ


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่