ห้อง​เก็บสัมภาระ

ตา​ข่ายนิรภัย*

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ตา​ข่าย​นิรภัย​จะ​ป้องกัน​ไม่ให้​สัมภาระ​ถูก​เหวี่ยง​ไป​ใน​ห้อง​โดยสาร​ด้านหน้า​ใน​ระหว่าง​การ​เบรก​อย่างรุนแรง

P4-1646-V40-load net overview

ตา​ข่าย​นิรภัย​ถูก​ติดตั้ง​ไว้​กับ​จุด​ยึด​สี่จุด

เพื่อ​ความ​ปลอดภัย จะต้อง​ติดตั้ง​และ​ยึด​ตา​ข่าย​นิรภัย​อย่าง​ถูกต้องเสมอ ตา​ข่าย​จะ​ทำ​จาก​ผ้า​ไน​ล่อน​ที่​แข็งแรง และ​ยึด​ไว้​หลัง​พนัก​พิง​ของ​ที่​นั่งด้านหน้า

คำเตือน

สิ่งของ​บรรทุก​ใน​ช่อง​เก็บ​สัมภาระ​ต้อง​ยึด​ให้​แน่น​หนา​และ​ต้อง​มี​ตา​ข่าย​นิรภัย​ที่​ติดตั้ง​อย่างถูกต้อง

การติดตั้ง

บันทึก

วิธี​ง่าย​ที่สุด​ใน​การ​ติดตั้ง​ตา​ข่าย​นิรภัย คือ ติดตั้ง​ผ่าน​ทาง​ประตูหลัง

คำเตือน

ถ้า​จำเป็น ตรวจสอบ​ให้​แน่ใจ​ว่า​จุด​ยึด​ด้านบน​ของ​ตา​ข่าย​นิรภัย​ได้​ติดตั้ง​อย่าง​ถูกต้อง​และ​ได้​ยึด​สาย​รัด​ตัว​ดึง​ไว้​อย่าง​แน่นหนา ห้าม​ใช้​ตา​ข่าย​ที่​ชำรุดเสียหาย

P4-1646-V40-load net installation

เกี่ยว​ขอ​เกี่ยว​เข้า​กับ​ตัว​ยึด​ที่​หลังคา​โดย​ให้​ตัว​ล็อค​แถบ​รัด​หัน​เข้า​หา​ตัวท่าน

คาด​แถบ​รัด​ของ​ตา​ข่าย​คลุม​สัมภาระ​เข้า​กับ​ห่วง​ที่​ด้านหลัง​ของ​ราง​เลื่อน​ที่​นั่ง ซึ่ง​จะ​สามารถ​ทำ​ได้​ง่าย​ขึ้น​เมื่อ​ตั้ง​พนัก​พิง​หลัง​ให้​ตรง​และ​เลื่อน​ที่​นั่ง​ไป​ข้างหน้าเล็กน้อย

ให้​แน่ใจ​ว่า​ท่าน​ไม่ได้​กด​เบาะนั่ง/พนัก​พิง​หลัง​กระแทก​กับ​ตา​ข่าย​นิรภัย​ในขณะ​ที่​เบาะนั่ง/พนัก​พิง​หลัง​เลื่อน​กลับ​อีก​ครั้ง ให้​เพียง​ปรับ​จนกระทั่ง​เบาะนั่ง/พนัก​พิง​หลัง​สัมผัส​กับ​ตา​ข่าย​นิรภัยเท่านั้น

สำคัญ

ถ้า​มี​การ​ดึง​ที่นั่ง/พนัก​พิง​ไป​ด้านหลัง​ไป​ยัง​ตา​ข่าย​นิรภัย​อย่าง​รุนแรง ตา​ข่ายและ/หรือ​จุด​ยึด​เข้า​กับ​หลังคา​อาจ​ได้รับ​ความ​เสียหายได้

กด​ปุ่ม​ที่​ตัว​ล็อค​แถบ​รัด​แล้ว​คาด​แถบ​รัด​จาก​ด้านล่าง​ผ่าน​ตัวล็อค

ดึง​ตา​ข่าย​นิรภัย​ใน​แน่น​เข้า​กับ​แถบรัด

P4-1546-V40-loadnet strap

การ​ถอด​และ​การติดตั้ง

คลาย​ความ​ตึง​ของ​ตา​ข่าย​คลุม​สัมภาระ​โดย​กด​ปุ่ม​บน​ตัว​ล็อค​แถบ​รัด แล้ว​ปล่อย​แถบ​รัดออกมา

ปลด​ขอ​เกี่ยว​ออก​จาก​ตัว​ยึด​ที่หลังคา

พับ​ตา​ข่าย​คลุม​สัมภาระ​แล้ว​นำไป​เก็บ​ไว้​ใน​กระเป๋า​ใส่​ของ​ใน​ห้อง​เก็บสัมภาระ


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่