ศึกษาคู่มือของคุณ

V40 Cross Country
2018

Lane assistance

5 ผลลัพธ์

การ​ช่วย​รักษา​ช่องทางเดินรถ - สัญลักษณ์​และข้อความ

ใน​สถานการณ์​ที่​ระบบ​ช่วย​ใน​การ​เปลี่ยน​ช่องทาง​ไม่​ทำงาน อาจ​ปรากฏ​สัญลักษณ์​บน​แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม​พร้อม​กับ​มี​ข้อความ​อธิบาย ให้​ปฏิบัติ​ตาม​คำแนะนำ​ที่​ให้​ไว้​ตาม​ความเหมาะสม

ระบบ​ช่วย​รักษา​ช่องทางเดินรถ*

การ​ช่วย​รักษา​ช่องทางเดิน​รถ​เป็น​ฟังก์ชัน​หนึ่งใน Driver Alert System โดย​ใน​บางครั้ง​จะเรียกว่า LKA (Lane Keeping Aid) ฟังก์ชัน​นี้​ได้รับ​การ​ออกแบบ​ให้​ใช้​บน​ทาง​ด่วน​หรือ​ถนน​สาย​หลัก เพื่อ​ลด​ความ​เสี่ยง​ใน​กรณี​ที่​รถ​เคลื่อนที่​ออก​นอก​ช่องทางเดิน​รถ​ของ​ตัวเอง​ใน​บางสถานการณ์

การ​ช่วย​รักษา​ช่องทางเดินรถ - ฟังก์ชัน​การทำงาน

ท่าน​สามารถ​ตั้ง​ค่า​บางอย่าง​สำหรับ​ฟังก์ชัน​การ​ช่วย​รักษา​ช่องทางเดินรถ (Lane Keeping Aid)

การ​ช่วย​รักษา​ช่องทางเดินรถ - ข้อจำกัด

เซ็นเซอร์​แบบ​กล้อง​ของ​ฟังก์ชัน​การ​ช่วย​รักษา​ช่องทางเดิน​รถ​มี​ขีดจำกัด​การ​ทำงาน​ใน​ลักษณะ​เดียวกับ​สายตา​ของมนุษย์

การ​ช่วย​รักษา​ช่องทางเดินรถ - การ​ใช้งาน

ระบบ​ช่วย​รักษา​ช่องทางเดิน​รถ​จะ​ปรากฏ​บน​แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม​โดย​ใช้​ภาพกราฟิก​สำหรับ​สถานการณ์ต่างๆ ตัวอย่างเช่น: