ระบบ​เตือน​การชน

ระบบ​เตือน​การชน* - การ​ตรวจจับ​คนขับ​ขี่รถจักรยาน

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

"การ​​เตือน​​การ​​ชน​​ที่​​มี​​เบรก​​อัตโนมัติ​​พร้อม​​การ​​ป้องกัน​​รถจักรยาน​​และ​​คน​​เดินเท้า​​" ได้รับ​​การ​​ออกแบบ​​มา​​ให้​​ช่วยเหลือ​​คนขับ เมื่อ​​มี​​ความ​​เสี่ยง​​ใน​​การ​​ชน​​กับ​​คน​​เดิน​​เท้า รถจักรยาน หรือ​​รถยนต์​​คัน​​หน้าที่​​อยู่​​กับ​​ที่​​หรือ​​เคลื่อนที่​​ใน​​ทิศทางเดียวกัน

P3-1320- CW w FullBrake + Cykel - Symboler-2

ฟังก์ชันจะ "มองเห็น​" คนขับ​ขี่​รถจักรยาน​จาก​ด้านหลัง และ​เคลื่อนที่​ไป​ใน​ทิศทาง​เดียวกัน​กับ​รถเท่านั้น

P3-1320- CW w FullBrake + Cykel - Symboler

ตัวอย่าง​ที่​ดี​ที่สุด​ของ​สิ่ง​ที่​ระบบ​แปล​ความหมาย​ว่า​เป็น​คนขับ​ขี่​รถจักรยาน คือ มี​เส้น​โครง​ร่าง​ของ​ลำตัว​และ​รถจักรยาน​อย่างชัดเจน​, มองเห็น​จาก​ด้านหลัง​โดยตรง และ​อยู่​ใน​แนว​เส้น​กึ่งกลาง​ตัวรถ

ระบบ​จะ​สามารถ​ทำงาน​ได้​ดี​ที่สุด​ก็​ต่อเมื่อ ฟังก์ชัน​ของ​ระบบ​ที่​ทำ​หน้าที่​ตรวจจับ​คนขับ​ขี่​รถจักรยาน​ได้รับ​ข้อมูล​ที่​กำกวม​น้อย​ที่สุด​เท่าที่​จะ​เป็นไป​ได้​เกี่ยวกับ​รูปร่าง​ของ​คนขับ​และ​รถจักรยาน ซึ่ง​หมายถึง​โอกาส​ที่​จะ​สามารถ​ระบุรถจักรยาน​, ศีรษะ​, แขน​, ไหล่​, ขา​, ลำตัว​ส่วนบน​และ​ส่วนล่าง ร่วมกับ​รูปแบบ​การ​เคลื่อนที่​ของ​คน​ทั่วไปได้

ถ้า​กล้อง​มอง​ไม่​เห็น​บริเวณ​ส่วน​ใหญ่​ของ​คนขับ​ขี่​รถจักรยาน​หรือ​รถจักรยาน ระบบ​จะ​ไม่​สามารถ​ตรวจจับ​คนขับ​ขี่​รถจักรยานได้

 • เพื่อให้​ฟังก์ชัน​สามารถ​ตรวจจับ​คนขับ​ขี่​รถจักรยาน​ได้ คนขับ​ขี่​รถจักรยาน​จะต้อง​เป็น​ผู้ใหญ่​และ​กำลังขับ "จักรยาน​สำหรับผู้ใหญ่​" เท่านั้น
 • ฟังก์ชัน​จะ​สามารถ​ตรวจจับ​คนขับ​ขี่​รถจักรยาน​ได้​เมื่อ​มองเห็น​โดยตรง​จาก​ด้านหลัง และ​รถจักรยาน​เคลื่อนที่​ไป​ใน​ทิศทาง​เดียวกับ​รถ​เท่านั้น ไม่​สามารถ​ตรวจจับ​เมื่อ​มองเห็น​เป็น​มุม​จาก​ด้านหลัง​หรือ​จาก​ด้านข้างได้
 • รถจักรยาน​จะต้อง​ติดตั้ง​แผ่น​สะท้อน​แสง​สี​แดง​แบบ​หัน​ไป​ทางด้านหลัง​ที่​มองเห็น​ได้​อย่าง​ชัดเจน​และ​ได้รับ​การรับรอง

  แผ่น​สะท้อน​แสง​จะต้อง​เป็นไป​ตาม​ข้อกำหนด​และ​ข้อแนะนำ​ของ​หน่วยงาน​ที่​รับผิดชอบ​ด้าน​การจราจร​ใน​ตลาดนั้นๆ

  แล้ว และ​จะต้อง​ติดตั้ง​ไว้​สูง​จาก​พื้น​ถนน​เป็น​ระยะ​อย่างน้อย 70 ซม.
 • ระบบ​อาจ​ตรวจจับ​คนขับ​ขี่​รถจักรยาน​ที่​อยู่​ขอบ​ทาง​ด้านซ้าย​หรือ​ด้านขวา​ของ​เส้นสมมติ/เส้น​ที่​ลาก​ต่อไป​ทางด้านข้าง​ของ​รถ​ได้​ล่าช้า หรือ​อาจ​ไม่​สามารถ​ตรวจจับ​ได้เลย
 • ความสามารถ​ของ​ฟังก์ชัน​ใน​การ​ตรวจจับ​คนขับ​ขี่​รถจักรยาน​ในช่วง​เวลา​ใกล้​ค่ำ​และ​ใกล้​รุ่ง​จะ​ลดลง​อย่าง​มาก ใน​ลักษณะ​เช่นเดียวกัน​กับ​ดวงตา​ของมนุษย์
 • ฟังก์ชัน​การ​ตรวจจับ​คนขับ​ขี่​รถจักรยาน​จะ​ถูก​ปิด​การ​ทำงาน​เมื่อ​ขับ​ขี่​ใน​ความ​มืด​หรือ​ใน​อุโมงค์ ถึงแม้​จะ​มี​ไฟ​ส่อง​สว่าง​บน​ถนน​อยู่​ก็ตาม
 • เพื่อให้​สามารถ​ตรวจจับ​รถจักรยาน​ได้​ดี​ที่สุด จะต้อง​เปิด​ใช้​งานฟังก์ชัน City Safety ดูที่ City Safety™

คำเตือน

การ​เตือน​การ​ชน​ที่​มี​เบรก​อัตโนมัติ​และ​การ​ตรวจจับ​นัก​ปั่น​จักรยาน​เป็น​ระบบ​ช่วยเหลือ​อย่างหนึ่ง

ฟังก์ชั่น​การ​ทำงาน​ไม่​สามารถตรวจจับ:

 • นัก​ปั่น​จักรยาน​ทุก​คน​ใน​ทุก​สภาพการณ์ และ​ไม่​สามารถ​ตรวจจับ​นัก​ปั่น​จักรยาน​ที่​ร่างกาย​ถูก​บด​บัง​บางส่วน เช่น
 • นัก​ปั่น​จักรยาน​ที่​สวม​เสื้อผ้า​ปิดบัง​ร่าย​กาย​หรือ​ผู้​ที่​กำลัง​เข้า​มา​ใกล้​รถยนต์​จากด้านข้าง
 • จักรยาน​ที่​ไม่​มี​แผ่น​สะท้อน​แสง​สี​แดงด้านหลัง
 • จักรยาน​ที่​มี​สัมภาระ​ขนาดใหญ่

คนขับ​มี​หน้าที่​รับผิดชอบ​ใน​การ​ขับ​รถ​อย่าง​ถูกต้อง และ​รักษา​ระยะห่าง​ที่​ปลอดภัย​โดย​สอดคล้อง​กับ​ความเร็วรถ


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่