ศึกษาคู่มือของคุณ

V40 Cross Country
2018

7 ผลลัพธ์

การล็อก/การปลดล็อก - ฝา​ปิด​ที่​เติม​น้ำมันเชื้อเพลิง

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

สามารถ​ปลด​ล็อค​ฝา​ปิด​ช่อง​เติม​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​ได้​โดย​การ​กด​ปุ่ม​สำหรับ​การ​ปลดล็อค () ที่ กุญแจ​รีโมตคอนโทรล

ถัง​น้ำมันเชื้อเพลิง - ปริมาตร

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ปริมาตร​ถัง​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​ที่​รับรอง​สำหรับ​เครื่องยนต์​แต่​ละ​ชนิด​สามารถ​ดู​ได้​ในตาราง

ฝา​ปิด​ที่​เติม​น้ำมันเชื้อเพลิง - การ​เปิด​แบบ​แมนนวล

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ใน​กรณี​ที่​ไม่​สามารถ​เปิด​ฝา​ปิด​ที่​เติม​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​จาก​ภายนอก ท่าน​สามารถ​เปิด​ฝา​ปิด​ที่​เติม​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​ใน​แบบ​แมน​นวลได้

video

การ​เติม​น้ำมันเชื้อเพลิง

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ถัง​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​จะ​ติดตั้ง​ระบบ​ที่​เติม​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​แบบ​ไม่​มี​ฝาครอบ การ​เติม​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​สามารถ​ทำ​ได้ดังต่อไปนี้:

ฝา​ปิด​ที่​เติม​น้ำมันเชื้อเพลิง - การเปิด/การปิด

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

การเปิด/การ​ปิด​ฝา​ปิด​ที่​เติม​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​สามารถ​ทำ​ได้ดังต่อไปนี้:

การ​สิ้นเปลือง​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​และ​การ​ปล่อยแก๊ส CO2

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ความ​สิ้นเปลือง​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​และ​การปล่อย CO2 ที่​เพิ่มขึ้น​เป็น​ผล​มา​จาก​สาเหตุ​หลาย​สาเหตุด้วยกัน

การ​เติม​น้ำมัน​โดย​ใช้​ถัง​น้ำมันเชื้อเพลิง

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

เมื่อทำการ​เติมน้ำมัน จาก​ถัง​น้ำมัน​เชื้อเพลิง จะต้อง​ใช้​กรวย​ที่​อยู่​ใต้​ประตู​ที่​พื้น​ใน​บริเวณ​ห้อง​เก็บสัมภาระ