การ​ขับ​ขี่​โดย​มี​รถพ่วง

การ​ขับ​ขี่​โดย​มี​รถพ่วง - ชุด​เกียร์ธรรมดา

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

เมื่อขับ​ขี่​โดย​มี​รถพ่วง ใน​สภาพ​ภูมิ​ประเทศ​ที่​เป็น​เนิน​เขา​และ​อากาศ​ร้อน จะ​มี​ความ​เสี่ยง​ต่อ​การ​เกิด​สภาพ​ความ​ร้อน​สูงเกิน

  • ห้าม​ใช้​ความเร็ว​รอบ​เครื่อง​สูงกว่า 4500 รอบ​ต่อนาที(เครื่องยนต์ดีเซล: 3500 รอบ​ต่อนาที) เพราะ​น้ำมัน​อาจ​ร้อนจัด

สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่