การ​สตาร์ต​และ​การ​ขับขี่

ล็อคพวงมาลัย

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ใน​บางกรณี (เช่น เมื่อ​รถ​ถูก​ขโมย​ไป เป็นต้น) ล็อค​พวงมาลัย​จะ​ทำ​ให้​การ​บังคับ​เลี้ยว​ทำ​ได้ยาก ท่าน​อาจ​ได้​ยิน​เสียง​กลไก​ขณะที่​ล็อค​หรือ​ปลด​ล็อคพวงมาลัย

การทำงาน

  • ล็อค​พวงมาลัย​จะ​ทำงาน​เมื่อ​เปิด​ประตู​ด้าน​คนขับ​หลังจาก​ดับเครื่องยนต์
  • ล็อค​พวงมาลัย​จะ​ยกเลิก​การ​ทำงาน​เมื่อ​มี​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​อยู่​ใน​สวิตช์​กุญแจสตาร์ต

    ใน​รถ​ที่​มี​ระบบ​การ​สตาร์ต​และ​การ​ล็อค​แบบ​ไม่​ใช้​กุญแจ เพียง​แค่​มี​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​อยู่​ภายใน​ห้อง​โดยสาร​ก็​เพียงพอแล้ว

    และปุ่ม START/STOP ENGINE ถูกกด


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่