คำแนะนำ​ใน​ระหว่าง​การ​ขับขี่

โอ​เวอร์โหลด - แบตเตอรี่สตาร์ต

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ระบบ​ไฟฟ้า​ของ​รถ​ใช้​พลังงาน​แบตเตอรี่​ใน​ระดับต่างกัน หลีกเลี่ยง​การ​เสียบ​กุญแจ​ทิ้ง​ไว้​ในตำแหน่ง II เมื่อ​ดับเครื่องยนต์ ให้​ใช้โหมด I แทน ซึ่ง​จะ​ใช้​พลังงาน​น้อยลง โปรดดู ตำแหน่ง​สวิตช์กุญแจ - ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​ที่​ระดับต่างๆ

นอกจากนี้ ยัง​ต้อง​เอา​ใจ​ใส่​กับ​อุปกรณ์เสริม​ต่างๆ ที่​เป็น​ภาระ​ต่อ​ระบบไฟฟ้า อย่า​ใช้​การ​ทำงาน​ที่​ใช้​กำลัง​ไฟ​สูง​เมื่อ​ดับเครื่องยนต์ ตัวอย่าง​ของ​การ​ทำงาน​เหล่านี้ได้แก่:

  • พัด​ลม​ระบายอากาศ
  • ไฟหน้า
  • ที่​ปัด​น้ำฝน​กระจก​บังลม
  • ระบบ​เครื่องเสียง (เปิด​เสียงดัง)

หาก​แบตเตอรี่​ใกล้​หมด จอ​แสดง​ข้อมูล​จะ​แสดงข้อความ Low battery charge Power save mode จากนั้น​ระบบ​ประหยัด​พลังงาน​จะ​ปิด​หรือ​ลด​ภาระ​การ​ใช้​งาน​บางอย่าง เช่น พัด​ลม​ระบาย​อากาศและ/หรือ​ระบบ​เครื่องเสียง

ใน​กรณี​นี้ ให้​ชาร์จ​แบตเตอรี่​โดย​สตาร์ต​เครื่องยนต์ และ​ปล่อย​ให้​เครื่องยนต์​ทำงาน​นาน​อย่างน้อย 15 นาที การ​ชาร์จ​แบตเตอรี่​ในขณะ​ที่​กำลัง​ขับ​รถ​จะ​มี​ประสิทธิภาพ​สูง​กว่า​ในขณะ​ที่​เครื่องยนต์​เดิน​เบา​และ​หยุด​นิ่ง​อยู่​กับที่


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่