ศึกษาคู่มือของคุณ

V40 Cross Country
2018

น้ำมันเชื้อเพลิง

5 ผลลัพธ์

น้ำมันเชื้อเพลิง - การ​ใช้งาน

ไม่​ควร​เติม​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​ที่​มี​คุณภาพ​ต่ำ​กว่า​ที่​วอล​โว่​แนะนำ เนื่องจาก​อาจ​ส่งผล​ใน​แง่​ลบ​ต่อ​กำลัง​เครื่องยนต์​และ​การ​สิ้นเปลือง​น้ำมัน​เชื้อเพลิงได้

น้ำมันเชื้อเพลิง - เบนซิน

น้ำมัน​เบนซิน​เป็น​เชื้อเพลิง​เครื่องยนต์​แบบ​หนึ่ง​สำหรับ​รถ​ที่​ใช้​เครื่องยนต์เบนซิน

น้ำมันเชื้อเพลิง - ดีเซล

น้ำมัน​ดีเซล​เป็น​เชื้อเพลิง​เครื่องยนต์​แบบ​หนึ่ง​สำหรับ​รถ​ที่​ใช้​เครื่องยนต์ดีเซล

ตัว​กรอง​อนุภาค​สำหรับ​เครื่องยนต์ดีเซล (DPF)

รถยนต์​ดีเซล​มี​ตัว​กรอง​อนุภาค​ติดตั้ง​อยู่ ซึ่ง​ทำ​ให้​ได้​ระบบ​กรอง​ไอ​เสีย​ที่​มี​ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

แคต​ตา​ลิ​ติก​คอน​เวอร์เตอร์

จุดประสงค์​ของ​แค​ทา​ลิ​ติก​คอน​เวอร์​เตอร์​คือ​เพื่อ​ช่วย​ฟอก​อากาศ​เสีย​ให้บริสุทธิ์ อุปกรณ์​เหล่านี้​จะ​ติดตั้ง​อยู่​ใกล้​กับ​เครื่องยนต์​เพื่อให้​เข้าถึง​อุณหภูมิ​การ​ทำงาน​ได้​อย่างรวดเร็ว