ศึกษาคู่มือของคุณ

V40 Cross Country
2018

6 ผลลัพธ์

เข็ม​ขัด​นิรภัย​ที่นั่ง ด้านคนขับ​, ที่​นั่ง​ด้าน​ผู้โดยสาร และ​ที่​นั่ง​ด้านหลัง​ด้าน​นอก​จะ​มี​ตัว​ดึง​เข็ม​ขัด​นิรภัย​กลับ​ติดตั้งอยู่ กลไก​ซึ่ง​อยู่​ใน​ชุด​ดึง​เข็ม​ขัด​นิรภัย​กลับ​จะ​ดึง​เข็ม​ขัด​ให้​ตึง​ใน​จังหวะ​ที่​มี​การ​ชน​อย่าง​รุนแรงพอ ทำ​ให้​เข็ม​ขัด​นิรภัย​กระชับ​ตัว​ผู้โดยสาร​ได้​อย่าง​มี​ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

คาด เข็ม​ขัด​นิรภัย​จะ​ได้รับ​การ​เตือน​ด้วย​สัญญาณเสียง​และ​ไฟ​เตือน​ให้​คาด​เข็ม​ขัดนิรภัย