ศึกษาคู่มือของคุณ

V40 Cross Country
2018

8 ผลลัพธ์

ถุง​ลม​นิรภัย​ผู้โดยสารด้านหน้า สามารถ​ยกเลิก​การ​ทำงาน​ได้​ถ้า​รถ​มีสวิตช์ PACOS (Passenger Airbag Cut Off Switch) ติดตั้งอยู่